Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Aleksandra Parker
Aleksandra Parker
Funkcje: Terapia
Miasta: Kraków

Mgr Aleksandra Parker - logopeda, filolog polski, lektor języka polskiego jako obcego; swoją wiedzę zdobywała na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, jak też na rzymskim Uniwersytecie Tor Vergata. Pracę dyplomową z logopedii dotyczącą wykorzystania metody programowania języka w nauczaniu języka polskiego obcokrajowców napisała pod kierunkiem dr Ewy Bielendy-Mazur.