Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Aleksandra Chmielewska
Aleksandra Chmielewska
Funkcje: Terapia
Miasta: Kraków

mgr Aleksandra Chmielewska – logopeda i filolog polski, absolwentka krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN. Swoją pracę magisterską dotyczącą diagnozy różnicowej autyzmu i zespołu Aspergera oraz wczesnej terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu napisała pod kierunkiem prof. UP dr hab. Marty Korendo. Warsztat terapeuty doskonaliła podczas praktyk zawodowych, zajęć prowadzonych w ramach wolontariatu oraz w czasie stażu odbytego w Centrum Metody Krakowskiej. Prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej.