Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Anna Wrona
Anna Wrona
Funkcje: Terapia
Miasta: Kraków

mgr Anna Wrona – logopeda i filolog polski, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Pracę magisterską dotyczącą wpływu wysokich technologii na rozwój poznawczy i językowy pięcioletnich dzieci w grupie przedszkolnej napisała pod kierunkiem dr Zdzisławy Orłowskiej-Popek. Umiejętności praktyczne doskonaliła podczas kilkuletniej działalności wolontaryjnej oraz w trakcie stażu odbytego w Centrum Metody Krakowskiej®. Prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej.