Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Ćwiczenia percepcji wzrokowej. Wiek poniemowlęcy, przedszkolny i szkolny.
Ćwiczenia percepcji wzrokowej. Wiek poniemowlęcy, przedszkolny i szkolny.

Widzenie nie jest biernym odbiorem bodźców świetlnych, wymaga precyzyjnych ruchów mięśni oczu, aktywnego opracowywania danych, odnoszenia ich do zgromadzonych w pamięci doświadczeń, scalania obrazów cząstkowych. Osiągnięcie umiejętności patrzenia celowego jest wynikiem wieloletniego procesu uczenia się. Zdolność do patrzenia intencjonalnego trenowana jest od wieku niemowlęcego, można ją także świadomie rozwijać.