Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Diagnoza dymensjonalna
Diagnoza dymensjonalna

Diagnozowanie rozwoju dziecka, opisywanie tempa pojawiania się poszczególnych etapów oraz określanie nieprawidłowości wymaga zrozumienia przebiegu procesów rozwojowych i natychmiastowego wykrywania objawów. Nazwanie jednostki klinicznej u niemowląt, dzieci w wieku poniemowlęcym i przedszkolnym wymaga stwierdzenia głębokości zaburzeń. Diagnoza dymensjonalna określając stopień zakłócenia lub zaburzenia rozwoju wyznacza przebieg i poziom intensywności stymulacji i/lub terapii.

Diagnoza ta przebiega na poziomie linearnym, wertykalnym oraz kołowym, uwzględniającym powiązania między sferami i zaburzeniami.