Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Ewa Bielenda-Mazur
dr Ewa Bielenda-Mazur
Specjalizacja:
logopeda, terapeuta wczesnej interwencji, specjalista d/s dzieci do 3 r.ż.

Funkcje: Diagnoza
Miasta: Kraków
Telefon: +48 505 439 190

dr Ewa Bielenda - Mazur - filolog, logopeda, terapeuta wczesnej interwencji logopedycznej i terapeutycznej, wykładowca w Katedrze Logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego, członek Zarządu Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

W Centrum Metody Krakowskiej prowadzi terapię dzieci z alalią, autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa oraz zagrożonych dysleksją, z wadami wymowy i niepłynnością mowy. Uczy też języka polskiego dzieci z rodzin dwu- i wielojęzycznych. W badaniach naukowych koncentruje się na problematyce związanej z alalią.