Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Jaga Kulpińska
Jaga Kulpińska
Specjalizacja:
terap. wczesnej interw.

Funkcje: Terapia
Miasta: Kraków
Jaga Kulpińska- absolwentka Pedagogiki w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Obecnie kończy studia z zakresu Pedagogiki Specjalnej o specjalności Wczesne Wspomaganie
Rozwoju Dziecka w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Jest autorem i współautorem wielu pomocy dydaktycznych, logopedycznych i edukacyjnych wykorzystywanych
w terapii oraz wspomagających wczesną naukę czytania. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas studiów, wolontariatów i pracy w Gabinecie Terapeutycznym Abecadło, Domu Terapii dla Dzieci Tiwahe oraz w Centrum Metody Krakowskiej. Od wielu lat związana z Metodą Krakowską. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi z zespołem Downa, z autyzmem oraz z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej.