Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Kamila Bargiel
Kamila Bargiel
Funkcje: Terapia
Miasta: Kraków

Kamila Bargiel – absolwentka kierunku logopedia ze specjalnością nauczanie języka polskiego jako obcego/drugiego w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Doświadczenie zawodowe gromadziła w trakcie studiów, realizując praktyki logopedyczne i psychologiczno-pedagogiczne, oraz angażując się w wolontariat w Centrum Metody Krakowskiej. Prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej.