Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Konferencja - X-lecie Centrum Metody Krakowskiej - wiedza, doświadczenie, praktyka - nowe perspektywy - dzień 1
Konferencja - X-lecie Centrum Metody Krakowskiej - wiedza, doświadczenie, praktyka - nowe perspektywy - dzień 1