Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - konferencja - X-lecie Centrum Metody Krakowskiej - wiedza, doświadczenie, praktyka - nowe perspektywy - dzień 2 - PRAKTYKA
konferencja - X-lecie Centrum Metody Krakowskiej - wiedza, doświadczenie, praktyka - nowe perspektywy - dzień 2 - PRAKTYKA