Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Magdalena Adamczyk-Banach
Magdalena Adamczyk-Banach
Specjalizacja:
psycholog

Funkcje: Konsultacje psychologiczne
Miasta: Kraków

mgr Magdalena Adamczyk-Banach - Absolwentka psychologii stosowanej i studium pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorantka w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ, współautorka artykułów naukowych i wystąpień konferencyjnych z obszaru psychologii rozwojowej. Jest w trakcie pięcioletniego, całościowego szkolenia podyplomowego w nurcie systemowo-psychodynamicznym, przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty, atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. 

Od kilku lat pracuje z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami, obecnie w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu im. L. Rydygiera w Krakowie. Ma doświadczenie w prowadzeniu zajęć indywidualnych i grupowych, działań diagnostycznych i terapeutycznych, a także warsztatów i konsultacji dla rodziców. W Centrum Metody Krakowskiej przez dwa lata prowadziła Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Pracowała z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, nadpobudliwością psychoruchową z deficytami uwagi, zaburzeniami emocji i zachowania, lękiem i nieśmiałością, upośledzeniem umysłowym, zaburzeniami adaptacyjnymi.

Ponieważ uważa, że trudności dziecka nigdy nie można rozumieć w oderwaniu od jego rodziny, zachęca rodziców do aktywnego angażowania się w terapię ich dzieci.