Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Małgorzata Lasak
Małgorzata Lasak
Funkcje: Terapia
Miasta: Kraków

mgr Małgorzata Lasak – logopeda, filolog polski i pedagog specjalny (tyflopedagog), absolwentka krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN. Swoją pracę magisterską na temat poziomu umiejętności narracyjnych u dzieci pochodzących z rodzin posługujących się gwarą podhalańską napisała pod kierunkiem prof. UP dr hab. Marty Korendo. Prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej.