Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Monika Kafel
Monika Kafel
Funkcje: Terapia
Miasta: Kraków

mgr Monika Kafel – logopeda i filolog polski, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Pracę magisterską dotyczącą programowania języka w terapii osób z obniżeniem sprawności intelektualnych napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Jagody Cieszyńskiej-Rożek. Swoje umiejętności praktyczne zdobywała podczas działalności wolontaryjnej, szkoleń oraz w trakcie stażu odbytego w Centrum Metody Krakowskiej® pod okiem mgr Agaty Dębickiej-Cieszyńskiej. Prowadzi terapię z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej.