Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Monika Piotrowska
Monika Piotrowska
Funkcje: Terapia
Miasta: Kraków

mgr Monika Piotrowska - absolwentka filologii polskiej oraz logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Pracę magisterską pt. „Terapia neurologopedyczna osób w śpiączce i zespole zamknięcia. Studia przypadków” stworzyła pod kierunkiem dr hab. Marty Korendo. Umiejętności praktyczne doskonaliła podczas licznych zajęć wolontaryjnych oraz stażu obytego w Centrum Metody Krakowskiej. Prowadzi terapię z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej.