Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Monika Porzuczek
Monika Porzuczek
Funkcje: Terapia
Miasta: Rzeszów

mgr Monika Porzuczek - Filolog polski, logopeda, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Pracę magisterską na temat wpływu rodziny na terapię dziecka z autyzmem napisała pod kierunkiem Profesor Jagody Cieszyńskiej-Rożek. Umiejętności praktyczne zdobywała w trakcie wolontariatów oraz praktyk w Centrum Metody Krakowskiej®. Prowadzi terapię dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, afazją, alalią, dysleksją.