Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Natalia Antosz
Natalia Antosz
Funkcje: Terapia
Miasta: Kraków

Natalia Antosz - logopeda i filolog polski Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Autorka pracy magisterskiej pt. "Słyszące dziecko niesłyszącej matki - rozwój poznawczy, społeczny i językowy" pod kierunkiem prof. dr hab. Jagody Cieszyńskiej-Rożek. Swoje umiejętności praktyczne i doświadczenie zawodowe zdobywała podczas kilkuletniej działalności wolontaryjnej oraz stażu odbytego w Centrum Metody Krakowskiej® pod czujnym okiem mgr Agaty Dębickiej-Cieszyńskiej. Prowadzi terapię z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej.