Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Olga Sygit-Kucharska
Olga Sygit-Kucharska
Funkcje: Terapia
Miasta: Kraków
Telefon: 608-207-395

mgr Olga Sygit-Kucharska -  filolog polski i logopeda, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, certyfikowana terapeutka Manualnego Torowania Głosek. Prowadzi terapię dzieci z autyzmem, zespołem Downa, zespołem Aspergera, alalią, dysleksją. Pracuje w Centrum Metody Krakowskiej.