Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Paulina Marcisz
Paulina Marcisz
Specjalizacja:
terapeuta wczesnej interwencji

Funkcje: Terapia
Miasta: Kraków

Mgr Paulina Marcisz – absolwentka kierunku logopedia ze specjalnością nauczanie języka polskiego w szkole podstawowej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas studiów, uczestnicząc w praktykach logopedycznych, pedagogicznych oraz psychologiczno-pedagogicznych, jak również odbywając wolontariat i staż w Centrum Metody Krakowskiej. Prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, a także warsztaty „Czytam i liczę”.