Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - POWTÓRKA - Ćwiczenia kontaktu wzrokowego i pola wspólnej uwagi z dziećmi ze spektrum autyzmu
POWTÓRKA - Ćwiczenia kontaktu wzrokowego i pola wspólnej uwagi z dziećmi ze spektrum autyzmu

UWAGA: Powtórka to odtworzenie nagrania webinaru, który się już odbył. 

Pole wspólnej uwagi jest rozwojowym wyposażeniem każdego człowiek, które u zdrowego dziecka uaktywnia się ok. 9 miesiąca życia. Daje podstawę budowania wielu fundamentalnych sprawności, w tym języka ze szczególnym uwzględnieniem rozumienia, ale także prawidłowego funkcjonowania społecznego i emocjonalnego. Autyzm i zespół Aspergera znacząco zaburzają, czasami całkowicie odbierają, umiejętność  budowania pola wspólnej uwagi. Aby ją przywrócić, a czasami stworzyć, nie wystarczy kierować do dziecka polecenie "patrz na mnie".