Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - POWTÓRKA - Językowe ćwiczenia słuchowe dla dzieci w wieku 3-4 lata, 5-7 lat i 8-10 lat
POWTÓRKA - Językowe ćwiczenia słuchowe dla dzieci w wieku 3-4 lata, 5-7 lat i 8-10 lat

UWAGA: Powtórka to odtworzenie nagrania webinaru, który się już odbył.  

Bardzo prosimy o wpłaty przez PayU - ułatwi nam to zapisy na szkolenia. 

Percepcja słuchowa warunkuje rozwój mowy, zarówno w aspekcie rozumienia, jak i nadawania. Językowe ćwiczenia słuchowe powinny zajmować szczególne miejsce w terapii, bowiem obserwuje się rosnącą liczbę dzieci ze słuchowymi zaburzeniami przetwarzania języka. Podczas webinarium omówione zostaną ćwiczenia m.in: różnicowania dźwięków (wspomagania prawidłowego tworzenia systemu fonetyczno-fonologicznego, linearnego przetwarzania języka, rozumienia mowy,  rozumienia tekstu czytanego, zapamiętywania przekazów językowych). Podane zostaną strategie ćwiczeń dla trzech przedziałów wiekowych, a także informacje o rozwoju możliwości/umiejętności słuchowego odbioru języka od okresu prenatalnego.