Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - POWTÓRKA - Techniki Metody Krakowskiej w pracy z dorosłymi osobami z afazją
POWTÓRKA - Techniki Metody Krakowskiej w pracy z dorosłymi osobami z afazją

UWAGA: Powtórka to odtworzenie nagrania webinaru, który się już odbył. 

Wskutek starzenia się społeczeństw oraz przemian cywilizacyjnych coraz częściej wśród populacji osób dorosłych dochodzi do incydentów neurologicznych wywołujących zaburzenia komunikacji językowej, a w szczególności – afazję.Konieczność weryfikowania konwencjonalnych stanowisk terapeutycznych podyktowana jest przede wszystkim rozwojem wiedzy neurobiologicznej dotyczącej psychofizycznych możliwości osób po uszkodzeniach CUN.

            Prowadzone od 2008 roku przez dr Annę Siudak badania potwierdzają ścisły związek między występowaniem deterioracji funkcji poznawczych a zaburzeniami mowy w afazji. Konieczna wydaje się zatem zmiana myślenia o podstawie zaburzeń procesu językowego, gdyż głównym problemem pacjenta z afazją nie jest rozpad języka, lecz niemożność jego ponownego nabycia. Okazuje się zatem, że obok ustalenia stopnia rozpadu systemu językowego, nieodzowna część diagnozy logopedycznej powinna dotyczyć oceny możliwości kognitywnych chorego. W zależności od lokalizacji i rodzaju uszkodzenia, obok problemów z mową pojawiać się będą specyficzne trudności poznawcze, których niwelowanie konieczne jest dla odbudowy systemu językowego. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną podstawowe techniki obserwacji obszarów zaburzonych oraz sposoby ich terapii skorelowane z możliwościami mentalnymi i ruchowymi chorego. Diagnoza funkcji psychofizycznych warunkujących posługiwanie się mową oparta zostanie na zmodyfikowanym i uwzględniającym specyfikę pacjenta dorosłego szkielecie diagnostycznym prof. Jagody Cieszyńskiej.