Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - POWTÓRKA - Trudności w nauce czytania w różnych grupach wiekowych (dzieci 3-4 letnie, dzieci 5-6 letnie i 7-letnie)
POWTÓRKA - Trudności w nauce czytania w różnych grupach wiekowych (dzieci 3-4 letnie, dzieci 5-6 letnie i 7-letnie)

UWAGA: Powtórka to odtworzenie nagrania webinaru, który się już odbył. 

Podczas spotkania, zostanie przedstawione prawo efektu, mające wpływ na motywację do nauki czytania oraz zasady budowania przestrzeni

do aktywnego uczenia się w trzech różnych grupach wiekowych. Trudności w opanowaniu umiejętności czytania występują w sytuacjach:

- opóźnionego rozwoju mowy (bez względu na etiologię),

- opóźnionego/zakłóconego rozwoju kształtowania się dominacji stronnej,

- dysleksji,

- nieprawidłowych sposobów nauczania dekodowania wzorów.

Wszystkie dzieci będą odkrywały szyfr pisma dzięki Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauką Czytania®,

ale techniki będą dobierane, biorąc pod uwagę wiek i doświadczenia, a nie ze względu na pierwotne przyczyny trudności.

 

Po szkoleniu otrzymają Państwo zaświadczenia w formie pliku PDF.