Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Praca z dziećmi wysokofunkcjonującymi - dysleksja, zespół Aspergera, autyzm
Praca z dziećmi wysokofunkcjonującymi - dysleksja, zespół Aspergera, autyzm

Dzieci, które zbudowały już system językowy nadal potrzebują stymulacji rozwoju poznawczego, w tym języka. Podczas webinaru przedstawione zostaną ćwiczenia systemu językowego, percepcji słuchowej, wzrokowej oraz myślenia dla dzieci starszych lub wysokofunkcjonujących z zaburzeniami komunikacji językowej.