Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - POWTÓRKA - Praksja oralna - przygotowanie do artykulacji
POWTÓRKA - Praksja oralna - przygotowanie do artykulacji

UWAGA: Powtórka to odtworzenie nagrania webinaru, który się już odbył. 

Proces nabywania umiejętności artykulacyjnych związany jest zarówno z odpowiednim poziomem rozwoju funkcji poznawczych, jak również z umiejętnością planowania ruchu narządów mowy. Pojawianie się kolejnych sprawności w zakresie wymowy zależne jest także od zmian anatomicznych i funkcjonalnych w obszarze aparatu artykulacyjnego, które dokonują się w trakcie rozwoju jednostki.