Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Rafał Stawinoga
Rafał Stawinoga
Specjalizacja:
psycholog

Funkcje: Konsultacje psychologiczne
Miasta: Kraków

Rafał Stawinoga- absolwent psychologii stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego z doświadczeniem wyniesionym z przedszkola terapeutycznego i integracyjnego oraz koordynacji usług specjalistycznych i terapii dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Specjalista w zakresie szeroko pojętych umiejętności społeczno-emocjonalnych i stymulacji funkcji poznawczych. Prowadzi indywidualne poradnictwo psychologiczne i Treningi Umiejętności Społecznych w Centrum Metody Krakowskiej®. W trakcie studiów podyplomowych „Pedagogika specjalna- edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną” na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.

 

Pracuje z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, nadpobudliwością, zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi, niepełnosprawnością intelektualną, afazją, zaburzeniami zachowania i dziećmi przejawiającymi trudności w nauce.