Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Sposoby eliminowania zachowań manipulacyjnych dzieci z zespołem Aspergera (reguły postępowania rodziców i terapeutów).
Sposoby eliminowania zachowań manipulacyjnych dzieci z zespołem Aspergera (reguły postępowania rodziców i terapeutów).

Zachowania manipulacyjne znacząco utrudniają funkcjonowanie z dzieckiem z zespołem Aspergera, zarówno w codziennym, rodzinnym życiu, jak i w terapii. Obserwowane w ZA manipulacje przybierają różne formy i mają zróżnicowane nasilenie. Zależą od wieku dziecka oraz od płci. Wczesne ich zidentyfikowanie oraz przyjęcie wobec nich odpowiednich postaw, zarówno przez rodziców, jak i terapeutów, pozwala na znaczące ich wyeliminowanie oraz poprawę funkcjonowania dziecka w domu i edukacji.