Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Stymulacja funkcji poznawczych dzieci z zespołem Downa
Stymulacja funkcji poznawczych dzieci z zespołem Downa

Plan szkolenia: 

1. Wczesna interwencja terapeutyczna dzieci z zespołem Downa.

2. Metoda Krakowska jako stymulacja rozwoju dzieci z zespołem Downa.

3. Symultaniczno–Sekwencyjna Nauka Czytania®

4. Rola sportu w rozwoju motorycznym i poznawczym osób z zespołem Downa.

5. Terapia, edukacja i sport w życiu Alicji.

 

 

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Na szkoleniu będzie można nabyć książki i pomoce Wydawnictwa Centrum Metody Krakowskiej® w promocyjnej cenie.