Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny
Szkolenia

Dziennik wydarzeń w stymulacji i terapii

WEBINAR

Podczas webinaru przedstawiona zostanie technika dziennika wydarzeń, która polecana i stosowana jest na zajęciach przez terapeutów Metody Krakowskiej. Zostaną omówione nie tylko funkcje dziennika w kształtowaniu systemu językowego, ale także sposoby jego tworzenia. Dzięki zapisom możliwe jest utrwalanie poznanych na zajęciach terapeutycznych form w użyciu i formowanie intencjonalności. Jak pisze J. Cieszyńska-Rożek (2013) „W sytuacji zaburzeń kształtowania się komunikacji językowej lub utrudnionych warunków odbioru mowy, jak to jest w przypadku bilingwizmu, wielojęzyczności czy uszkodzeń słuchu, zespołu Aspergera, spektrum autyzmu, zespołu Downa, konieczna jest możliwość odwołania się do utrwalonej w przestrzeni kartki rozmowy.” Z kolei dziecko, które mówi uczy się porządkować linearnie swoje wypowiedzi, poszerza słownictwo, rozwija umiejętność narracji. Spotkanie przeznaczone jest dla rodziców, logopedów, nauczycieli.

 ONLINE
 05 gru 2020 18:00-20:00
Organizator: ERSO
 Wolne miejsca: bez limitu
 Prowadzący: Sławka Orłowska-Popek
 Opiekun:
Magdalena Gaweł
magda@centrummetodykrakowskiej.pl
tel. 789-369-629
 Cena: 100.00 zł
Zapisz się i opłać

Prowadzący

Sławka Orłowska-Popek

Dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek prof. UP jest filologiem polskim i logopedą, pracownikiem krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. W Centrum Metody Krakowskiej prowadzi terapię dzieci z różnorodnymi zaburzeniami komunikacji językowej: z alalią, afazją dziecięcą, autystycznych, z zespołem Aspergera, niesłyszących, zagrożonych dysleksją i dyslektycznych. W badaniach naukowych koncentruje się na problematyce związanej z budowaniem systemu językowego w umysłach dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. Jest autorką wielu artykułów i dwóch monografii Emocje w wypowiedziach uczniów niesłyszących (2011), Programowanie języka w terapii logopedycznej (na przykładzie rozwoju języka dzieci niesłyszących) (2017), pomocy logopedycznych oraz współautorką podręcznika i ćwiczeń do języka polskiego dla dzieci niesłyszących.

Rezerwacja

Paragon Faktura Faktura imienna
Dane odbiorcy
Dane firmy