Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny
Szkolenia

Jak rozwija się język w umyśle dziecka - ujęcie neurobiologiczne

WEBINAR

Budowanie systemu językowego w umyśle dziecka niemówiącego wymaga szczegółowej wiedzy o procesie nabywania języka przez dziecko zdrowe. Terapia jest bowiem próbą odbudowania normy i tylko przestrzeganie etapów i hierarchii stworzonych przez ewolucję pozwala pomóc dziecku pokonać trudności. 

Podczas webinaru przedstawione zostaną etapy i mechanizmy poznawcze warunkujące nabywanie języka jako uzasadnienie dla reguł programowania języka podczas terapii.

 ONLINE
 07 sty 2021 18:00-20:00
Organizator: TWIN PIGS
 Wolne miejsca: ZAPISY ZAKOŃCZONE
 Prowadzący: Marta Korendo
 Opiekun:
Justyna Wajda
justyna@centrummetodykrakowskiej.pl
tel. 690-107-886
 Cena: 100.00 zł
Zapisy zakończone

Prowadzący

Marta Korendo

Dr hab. Marta Korendo prof. UP jest filologiem polskim, logopedą i neurologopedą, profesorem krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej – autystycznych, z zespołem Aspergera, z zespołem Downa, alalią, afazją dziecięcą, dyslektycznych i niesłyszących. Naukowe zainteresowania kieruje głównie w stronę znaczenia języka dla procesów poznawczych i społecznych, skutecznych sposobów budowania systemu językowego w umysłach dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi ora dzieci dwu- i wielojezycznych. Jest autorką ponad 40 artykułów opisujących problemy komunikacyjne oraz ich przyczyny i sposoby terapii, monografii „Jak dzieci niesłyszące czytają teksty podręczników szkolnych” (2009) i „Językowa interpretacja świata w wypowiedziach osób z zespołem Aspergera” (2013) oraz współautorką „Wczesnej interwencji terapeutycznej” (2007) i testu (SWM) do badania  zagrożenia dysleksją. Aktywnie współpracuje ze środowiskiem praktyków-terapeutów oraz rodziców, upowszechniając wiedzę o sposobach stymulacji i terapii funkcji językowych i poznawczych.