Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny
Szkolenia

POWTÓRKA - Językowe ćwiczenia słuchowe dla dzieci w wieku 3-4 lata, 5-7 lat i 8-10 lat

WEBINAR

UWAGA: Powtórka to odtworzenie nagrania webinaru, który się już odbył.  

Bardzo prosimy o wpłaty przez PayU - ułatwi nam to zapisy na szkolenia. 

Percepcja słuchowa warunkuje rozwój mowy, zarówno w aspekcie rozumienia, jak i nadawania. Językowe ćwiczenia słuchowe powinny zajmować szczególne miejsce w terapii, bowiem obserwuje się rosnącą liczbę dzieci ze słuchowymi zaburzeniami przetwarzania języka. Podczas webinarium omówione zostaną ćwiczenia m.in: różnicowania dźwięków (wspomagania prawidłowego tworzenia systemu fonetyczno-fonologicznego, linearnego przetwarzania języka, rozumienia mowy,  rozumienia tekstu czytanego, zapamiętywania przekazów językowych). Podane zostaną strategie ćwiczeń dla trzech przedziałów wiekowych, a także informacje o rozwoju możliwości/umiejętności słuchowego odbioru języka od okresu prenatalnego.
 ONLINE
 22 lip 2020 14:00-16:00
Organizator: YODA
 Wolne miejsca: bez limitu
 Prowadzący: Marta Korendo
 Opiekun:
Michał Dudek
michal@centrummetodykrakowskiej.pl
tel. 690 223 206‬
 Cena: 100.00 zł
Zapisz się i opłać

Prowadzący

Marta Korendo

Dr hab. Marta Korendo jest filologiem polskim, logopedą i neurologopedą, profesorem krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej – autystycznych, z zespołem Aspergera, z zespołem Downa, alalią, afazją dziecięcą, dyslektycznych i niesłyszących. Naukowe zainteresowania kieruje głównie w stronę znaczenia języka dla procesów poznawczych i społecznych, skutecznych sposobów budowania systemu językowego w umysłach dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi ora dzieci dwu- i wielojezycznych. Jest autorką ponad 40 artykułów opisujących problemy komunikacyjne oraz ich przyczyny i sposoby terapii, monografii „Jak dzieci niesłyszące czytają teksty podręczników szkolnych” (2009) i „Językowa interpretacja świata w wypowiedziach osób z zespołem Aspergera” (2013) oraz współautorką „Wczesnej interwencji terapeutycznej” (2007) i testu (SWM) do badania  zagrożenia dysleksją. Aktywnie współpracuje ze środowiskiem praktyków-terapeutów oraz rodziców, upowszechniając wiedzę o sposobach stymulacji i terapii funkcji językowych i poznawczych.

Rezerwacja

Paragon Faktura Faktura imienna
Dane odbiorcy
Dane firmy