Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny
Szkolenia

Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji

W czasie szkolenia scharakteryzowane zostaną trudności dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej w przyswajaniu języka oraz budowanie wzorców językowych według strategii powtórzenia rozwoju i programowania języka. Zaproponowane będą sposoby oceniania umiejętności językowych oraz oddziaływań terapeutycznych nakierowanych na budowanie systemu języka z uwzględnieniem programu słuchowego i nauki czytania.

W programie szkolenia przewidziane zostały następujące zagadnienia: 

  1. Model rozwoju mowy dzieci z głuchotą, niedosłuchem, afazją, autystycznych, z zespołem Downa, dwu/wielojęzycznych.

  2. Zasady minimalizacji systemu językowego i komunikacyjnego.

  3. Zminimalizowanie gramatyki i powiązanie ustalonego zasobu reguł gramatycznych z regułami komunikacyjnymi.

  4. Etapy programowania języka:

  • od samogłosek i wyrażeń dźwiękonaśladowczych do prymarnych sylab,
  • od sylaby otwartej do pierwszego słowa,
  • od pierwszych słów do wypowiedzi wieloczłonowych,
  • od wypowiedzi wieloczłonowych do minimalnego zasobu leksykalnego.
  1. Budowanie tekstów na odpowiednich etapach programowania języka.

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczesnej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

 Gdańsk, Hotel Ibis Gdańsk Stare Miasto, ul. J. Heweliusza 24
 21 wrz 2019 09:00-14:00
Organizator: R2D2
 Wolne miejsca: ZAPISY ZAKOŃCZONE
 Prowadzący: Katarzyna Sedivy-Mączka
 Opiekun:
Dorota Kołodziejczyk
dorota@CentrumMetodyKrakowskiej.pl
tel. 690-107-886
 Cena: 360.00 zł
Zapisy zakończone

Prowadzący

Katarzyna Sedivy-Mączka

dr Katarzyna Sedivy-Mączka – jest absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, kierunku pedagogika specjalna, o specjalizacji surdopedagogika oraz podyplomowych studiów logopedycznych w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2003 roku pracuje z dziećmi z zaburzeniami słuchu, z autyzmem, zespołem Aspergera i z zaburzeniami komunikacji językowej oraz dysleksją. Jest logopedą i terapeutą w Zespole Diagnozy i Terapii w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Krakowie oraz w Przedszkolu nr 40.

Prowadzi zajęcia z przedmiotu Zaburzenia komunikacji językowej ze studentami kierunku polonistyka z logopedią i studentami Podyplomowego Studium Logopedycznego w Uniwersytecie Pedagogicznym.