Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny
Szkolenia

Rozwijanie indywidualnego potencjału dziecka autystycznego

Niebieskie warsztaty z okazji Europejskiego Tygodnia Autyzmu

 

Dziecko autystyczne, które poddane jest odpowiedniej stymulacji rozwoju zyskuje szansę znacząco lepszego funkcjonowania poznawczego i językowego, niż rówieśnicy późno zdiagnozowani oraz zyskuje możliwość rozpoczęcia i kontynuowania nauki w systemie edukacyjnym.

Dziecko autystyczne musi nabyć pewne umiejętności społeczne i poznawcze, by mogło być włączone do edukacji powszechnej w grupie. Podczas warsztatów zostanie przekazany zestaw koniecznych umiejętności, które dziecko powinno osiągnąć w kolejnych etapach rozwoju.

Zaburzenia autystyczne manifestują się z indywidualną intensywnością i różną głębokością dlatego podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z ćwiczeniami, celami, zasadami pracy z dzieckiem autystycznym u którego:

- zaobserwowano pierwsze symptomy zaburzenia,

- wypracowano już gotowość do pracy przy stoliku,

- wypracowano gotowość do objęcia dziecka systemem edukacyjnym

 

PLAN:

01.12.2019 r. godz. 9.00-19.00

 

BLOK I.    godz. 9.00-13.00

Interwencja terapeutyczna wobec wczesnych symptomów zaburzeń

autystycznych. Komunikacja niewerbalna. Komunikacja werbalna. Zabawa.

Zachowania społeczne

 

PRZERWA OBIADOWA

 

BLOK II.   godz. 14.00-19.00

Słyszę. Widzę. Mówię. Przygotowanie do pracy stolikowej.Terapia funkcji poznawczych i językowych.

 

02.12.2019 r. godz. 9.00-19.00

 

BLOK III. godz. 09.00-13.00

Praca stolikowa. Trening słuchowy. Trening wzrokowy. Trening

motoryczny. Trening językowy. Techniki pracy terapeutycznej oraz zasady

przenoszenia tych umiejętności na teren środowiska domowego.

 

PRZERWA OBIADOWA

 

BLOK IV. godz. 14.00-19.00

Profil terapeutyczno – edukacyjny w pracy indywidualnej z dzieckiem

autystycznym. Organizacja terapii i nauczania.

 

 

 

 Warszawa, Mokotowska 46 A lok 23
 01-02 gru 2019
Organizator: Yoda
 Wolne miejsca: ZAPISY ZAKOŃCZONE
 Prowadzący: Agnieszka Bala
 Opiekun:
Magdalena Gaweł
magda@centrummetodykrakowskiej.pl
tel. 789-369-629
 Cena: 950.00 zł
Zapisy zakończone

Prowadzący

Agnieszka Bala

mgr Agnieszka Bala - Logopeda, specjalista surdologopedii, pedagog specjalny, terapeuta zaburzeń rozwojowych, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, specjalista Symultaniczno-Sekwencyjnej  Nauki Czytania® Jagody Cieszyńskiej. 

Agnieszka Bala przez 19 lat zajmowała się dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi. Prowadziła zajęcia z grupą dzieci w wieku przedszkolnym, uczyła w klasie zerowej oraz w klasach I-III. 

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rabce-Zdroju jest logopedą i terapeutą w Gabinecie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Prowadzi gabinet logopedyczny PROMYK. Zajmuje się terapią dzieci z wadą słuchu, autyzmem, alalią, afazją dziecięcą, afazją u dzieci, z porażeniem mózgowym, oraz dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Prowadzi terapię neurobiologiczną wykorzystując min. Symultaniczno - Sekwencyjną Naukę Czytania®, Manualne Torowanie Głosek®, Gesty  Artykulacyjne. Prowadzi konsultacje i szkolenia dla terapeutów, nauczycieli i rodziców.

Współpracuje z Zespołem Diagnozy i Terapii Języka w Krakowie. Przygotowuje studentów Wydziału Humanistycznego (kierunek polonistyka z logopedią) Uniwersytetu Pedagogicznego do pracy z dziećmi z zaburzeniami językowymi i rozwojowymi. Prowadzi ćwiczenia na kierunku Wczesna interwencja terapeutyczna.

Publikacje:

1. Czterolatek kocha przedszkole, Kraków 2009.

2. Pięciolatek kocha przedszkole, Kraków 2009.

3. Jak uczyć czytać metodą symultaniczno-sekwencyjną Jagody Cieszyńskiej w grupie przedszkolnej? W:Nowe podejście w diagnozie i terapii logopedycznej-metoda krakowska, Kraków 2010.

4. Stymulacja prawej i lewej półkuli mózgu, Kraków 2011.

5. Symultaniczne i sekwencyjne strategie uczenia się, Kraków 2011.