Szkolenia

Rozwój i stymulacja rozwoju dziecka w pierwszym roku życia

Program:

  • Rola rozwoju prenatalnego (rozwój poszczególnych zmysłów oraz możliwości stymulacji) dla funkcjonowania dziecka w okresie postnatalnym;
  • Funkcjonowanie dziecka tuż po narodzinach i wpływ oddziaływań środowiskowych;
  • Omówienie umiejętności dziecka w poszczególnych miesiącach oraz propozycje stymulacji tego rozwoju, filmy instruktażowe;
  • Rola rozwoju karmienia dla umiejętności artykulacyjnych;
  • Rozwój poszczególnych umiejętności jako sekwencja rozwojowa – rozwój percepcji wzrokowej, słuchowej, rozwój motoryczny, społeczny, językowy.

 Informacje pomocne są zarówno w odniesieniu do stymulacji dzieci zdrowych, jak i terapii dzieci z trudnościami rozwojowymi. Jest to pierwsza część szkolenia z zakresu rozwoju i stymulacji dziecka w wieku 0-3 lat.

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczesnej interwencji, rodziców, pracowników żłobków, pedagogów, logopedów, psychologów i studentów.

 Kraków, Rakowicka 65
 01 cze 2019 10:00-15:00
Organizator: Amidala
 Wolne miejsca: 18
 Prowadzący: Ewa Bielenda-Mazur
 Opiekun:
Magdalena Gaweł
magda@centrummetodykrakowskiej.pl
tel. 789-369-629
 Cena: 320.00 zł
Zapisy zakończone

Program

Program:

  • Rola rozwoju prenatalnego (rozwój poszczególnych zmysłów oraz możliwości stymulacji) dla funkcjonowania dziecka w okresie postnatalnym;
  • Funkcjonowanie dziecka tuż po narodzinach i wpływ oddziaływań środowiskowych;
  • Omówienie umiejętności dziecka w poszczególnych miesiącach oraz propozycje stymulacji tego rozwoju, filmy instruktażowe;
  • Rola rozwoju karmienia dla umiejętności artykulacyjnych;
  • Rozwój poszczególnych umiejętności jako sekwencja rozwojowa – rozwój percepcji wzrokowej, słuchowej, rozwój motoryczny, społeczny, językowy.

 Informacje pomocne są zarówno w odniesieniu do stymulacji dzieci zdrowych, jak i terapii dzieci z trudnościami rozwojowymi. Jest to pierwsza część szkolenia z zakresu rozwoju i stymulacji dziecka w wieku 0-3 lat.

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczesnej interwencji, rodziców, pracowników żłobków, pedagogów, logopedów, psychologów i studentów.

Prowadzący

Ewa Bielenda-Mazur

filolog, logopeda, terapeuta wczesnej interwencji logopedycznej i terapeutycznej, wykładowca w Katedrze Logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego, członek Zarządu Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

W Centrum Metody Krakowskiej prowadzi terapię dzieci z alalią, autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa oraz zagrożonych dysleksją, z wadami wymowy i niepłynnością mowy. Uczy też języka polskiego dzieci z rodzin dwu- i wielojęzycznych. W badaniach naukowych koncentruje się na problematyce związanej z alalią.