Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny
Szkolenia

Techniki pracy nad prawidłową artykulacją dzieci dwujęzycznych oraz w nauczaniu języka polskiego jako drugiego/obcego.

WEBINAR

Bazując na współczesnej wiedzy neurobiologicznej, autorka wskazuje na konieczność stymulowania słuchu fonemowego i fonetycznego także w procesie nauczania wymowy obcokrajowców. Wykorzystując dodatkowo własne doświadczenie logopedyczne, zdobyte w pracy z dziećmi i dorosłymi z wadami wymowy, badaczka proponuje autorski model pracy nad artykulacją oparty na linearnym przetwarzaniu prymarnych i sekundarnych cech polskich głosek. Podczas szkolenia zaproponowane zostaną audytywne (słuchowe) i nieaudytywne (niesłuchowe) techniki pracy nad artykulacją najtrudniejszych głosek języka polskiego oraz stopniowe wykorzystywanie nabytych umiejętności w artykulacji wyrazów trudnych. Zaprezentowane techniki zostaną dostosowane do wiekowych potrzeb uczących się (dzieci i dorośli).

 ONLINE
 08 mar 2021 18:00-20:00
Organizator: Yoda
 Wolne miejsca: bez limitu
 Prowadzący: Anna Siudak
 Opiekun:
Jędrzej Cieszyński
jedrek@CentrumMetodyKrakowskiej.pl
tel. 501707147
 Cena: 100.00 zł
Zapisy zakończone

Program

1.  Rola funkcji słuchowych w pracy nad artykulacją
2.  Stymulacja funkcji słuchowych w NJPJO (słuch fonemowy, słuch fonetyczny)
3.  Nieaudytywne i audytywne techniki pracy nad samogłoskami
4.  Ćwiczenia różnicowania artykulacyjnego samogłosek
5.  Nieaudytywne i audytywne techniki pracy nad spółgłoskami
6.  Ćwiczenia różnicowania artykulacyjnego spółgłosek
7.  Funkcje słuchowe w kształtowaniu pozostałych sprawności u dzieci i dorosłych

Prowadzący

Anna Siudak

dr Anna Siudak – adiunkt w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej i terapeutycznej oraz neuroterapii, glottodydaktyk; członek Zarządu Małopolskiego Oddziału PTL oraz redaktor naukowych wydawnictw „Nowa Logopedia” i „Neurologopedia”; autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w terapii dzieci i dorosłych z zaburzeniami komunikacji językowej oraz nauczaniu języka polskiego jako obcego. W badaniach naukowych koncentruje się na diagnozie i terapii logopedycznej w przebiegu chorób neurologicznych u osób starszych, pre- i postnatalnej stymulacji dzieci oraz nauczaniu wymowy obcokrajowców.