Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny
Szkolenia

Zaburzenia poznawcze u osób dorosłych z afazją

WEBINAR

Świadomość trudności neurologicznych jest podstawą przeprowadzenia prawidłowej diagnozy oraz fundamentem programu terapeutycznego, głównym problemem pacjenta z afazją nie jest bowiem rozpad języka, lecz niemożność jego ponownego nabycia. Podczas szkolenia zaplanowana została analiza materiałów audio-wizualnych.

 ONLINE
 30 lis 2020 18:00-20:00
Organizator: ERSO
 Wolne miejsca: bez limitu
 Prowadzący: Anna Siudak
 Opiekun:
Magdalena Gaweł
magda@centrummetodykrakowskiej.pl
tel. 789-369-629
 Cena: 100.00 zł
Zapisz się i opłać

Program

Program warsztatów:

  1. Patomechanizm afazji – językowe i poznawcze konsekwencje uszkodzenia mózgu
  2. Zaburzenia poznawcze w afazji – wyniki testu SON-R 6-40 u młodych pacjentów z afazją
  3. Zaburzenia zmysłów (wzrok, słuch) a diagnoza i terapia osób dorosłych po przebytych incydentach neurologicznych
  4. Terapia zaburzeń poznawczych u osób dorosłych z afazją
  5. Analiza materiałów audio-wizualnych

Prowadzący

Anna Siudak

dr Anna Siudak – adiunkt w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej i terapeutycznej oraz neuroterapii, glottodydaktyk; członek Zarządu Małopolskiego Oddziału PTL oraz redaktor naukowych wydawnictw „Nowa Logopedia” i „Neurologopedia”; autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w terapii dzieci i dorosłych z zaburzeniami komunikacji językowej oraz nauczaniu języka polskiego jako obcego. W badaniach naukowych koncentruje się na diagnozie i terapii logopedycznej w przebiegu chorób neurologicznych u osób starszych, pre- i postnatalnej stymulacji dzieci oraz nauczaniu wymowy obcokrajowców.

Rezerwacja

Paragon Faktura Faktura imienna
Dane odbiorcy
Dane firmy