Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny
Szkolenia

Zaburzenia zmysłów u osób po incydencie neurologicznym

WEBINAR
  1. Procesy inwolucyjne w funkcjonowaniu zmysłów u osób dorosłych

Opis zmian zachodzących w obszarze zmysłów postępujących wraz z wiekiem

  1. Procesy patologiczne w funkcjonowaniu zmysłów m.in.
  • wzrok (m.in. niedowidzenie połowicze, agnozje wzrokowe, prozopagnozja)
  • słuch (zaburzenia słuchu fonemowego, agnozje, amuzja)
  • dotyk (pomijanie stronne, anozognozja)
  • smak i węch (m.in. anosmia)
 ONLINE
 10 gru 2020 18:00-18:00
Organizator: ERSO
 Wolne miejsca: bez limitu
 Prowadzący: Anna Siudak
 Opiekun:
Magdalena Gaweł
magda@centrummetodykrakowskiej.pl
tel. 789-369-629
 Cena: 100.00 zł
Zapisz się i opłać

Prowadzący

Anna Siudak

dr Anna Siudak – adiunkt w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej i terapeutycznej oraz neuroterapii, glottodydaktyk; członek Zarządu Małopolskiego Oddziału PTL oraz redaktor naukowych wydawnictw „Nowa Logopedia” i „Neurologopedia”; autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w terapii dzieci i dorosłych z zaburzeniami komunikacji językowej oraz nauczaniu języka polskiego jako obcego. W badaniach naukowych koncentruje się na diagnozie i terapii logopedycznej w przebiegu chorób neurologicznych u osób starszych, pre- i postnatalnej stymulacji dzieci oraz nauczaniu wymowy obcokrajowców.

Rezerwacja

Paragon Faktura Faktura imienna
Dane odbiorcy
Dane firmy