Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny
Tag: strategie-polkul-mozgu
Zaburzenia linearności -podstawowy wymiar trudności w czytaniu i pisaniu

Zaburzenia linearności -podstawowy wymiar trudności w czytaniu i pisaniu

Zaburzenia linearności i ich konsekwencje w nauce czytania i pisania to temat poruszany w artykule prof. Jagody Cieszyńskiej-Rożek. Zachęcamy do zapoznania się z nową definicją dysleksji, którą prezentuje autorka oraz zgłębienia wiedzy dotyczącej lewej półkuli i jej niezwykle istotnej roli w procesie dekodowania pisma. 

więcej