Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - POWTÓRKA - Początek pracy nad językiem
POWTÓRKA - Początek pracy nad językiem

UWAGA: Powtórka to odtworzenie nagrania webinaru, który się już odbył. 

W obrazie klinicznym wielu zaburzeń komunikacji językowej zauważalny jest opóźniony rozwój mowy, stanowiący jeden z symptomów nieprawidłowości rozwoju.Terapeuta, chcąc pomóc niemówiącemu dziecku, musi ustalić poziom rozwoju wszystkich funkcji poznawczych, bowiem kierunek postępowania terapeutycznego wyznacza znajomość norm rozwojowych w rozwoju niezaburzonym. Podczas spotkania zostanie zwrócona uwaga na równoległość rozwoju motorycznego, rozwoju zabawy i języka. Natomiast pierwsze kroki w nauczaniu języka zostaną ukazane w oparciu o działanie.