Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Trójmodalny trening poznawczy dziecka w wieku przedszkolnym. Praca grupowa i indywidualna. WARSZTAT PRAKTYCZNY
Trójmodalny trening poznawczy dziecka w wieku przedszkolnym. Praca grupowa i indywidualna. WARSZTAT PRAKTYCZNY

Podczas szkolenia omawiane będą treści związane z rozpoznawaniem opóźnień neurorozwojowych i wspieraniem poszczególnych sfer rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. Uczestnicy zdobędą umiejętności tworzenia programu wspierającego rozwój poznawczy dziecka z zakresu treningu słuchowego, wzrokowego i motorycznego w oparciu o biopsychospołeczny model diagnozy. Efektem działań w ramach tego programu będzie przezwyciężenie trudności dziecka oraz wspieranie jego naturalnych zdolności.

Pojęcia omawiane podczas szkolenia:

- Praca nauczyciela w kontekście diagnozy funkcjonalnej
- Przetwarzanie słuchowe,
- Percepcja wzrokowa,
- Sprawność motoryczna,
- Zabawy fundamentalne,
- Treningi rozwojowe,
- Terapia,
- Stymulacja,
- Wpieranie rozwoju dziecka a edukacja,
- Bariery potencjału rozwojowego dziecka.