Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Wsparcie językowe dzieci ukraińskich w polskim systemie edukacyjnym – ujęcie warsztatowe.
Wsparcie językowe dzieci ukraińskich w polskim systemie edukacyjnym – ujęcie warsztatowe.

Opis szkolenia:

W ciągu kilku miesięcy zmieniła się radyklanie liczba dzieci ukraińskich w polskich szkołach na wszystkich etapach nauczania. Nauczyciele stanęli przed wyzwaniem poradzenia sobie z problemami językowymi dzieci z Ukrainy, aby mogły one w pełni korzystać z treści edukacyjnych oraz adaptować się w nowym środowisku.

Szkolenie ma na celu przygotować nauczycieli do pracy z dziećmi ukraińskimi, nabywającymi dopiero polski system językowy. Szczególny nacisk chcemy położyć na zasady programowania języka polskiego w tej grupie uczniów, aby jak najszybciej mogli stać się pełnoprawnymi uczestnikami lekcji w polskiej szkole.

 

Podczas szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  1. Psychologiczne aspekty funkcjonowania dzieci z Ukrainy w szkołach oraz w relacjach w rówieśnikami i dorosłymi.

  2. Zróżnicowanie funkcjonowania dzieci ukraińskich ze względu na czynniki pierwotne (np. zaburzenia rozwoju) lub wtórne (doświadczenia wojenne).

  3. Zasady programowania języka w zależności od wieku dziecka i etapu kształcenia.

 

Szkolenie zawierać będzie także część warsztatową, podczas której zostaną omówione:

  1. Etapy ćwiczeń językowych (w zależności od wieku dziecka i poziomu kształcenia)

  2. Formy ćwiczeń językowych.

  3. Formy pomocy dzieciom z zaburzeniami rozwoju.