Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Zimowy Cykl Szkoleń- Metoda Krakowska®
Zimowy Cykl Szkoleń- Metoda Krakowska®

 AKTUALNY PLAN ZIMOWEGO CYKLU SZKOLEŃ

Zimowy Cykl Szkoleń- Metoda Krakowska®

1.  05.12.2021 r. - "Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych" - prof. UP dr Marta Korendo 10:00-15.00

2.  06.12.2021 r. - "Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania ®" -prof. UP dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek - godz. 9:00-13:30

3.  06.12.2021 r. - "Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami - wspomaganie rozwoju"-dr Katarzyna Sedivy- Mączka - godz. 14:30-19:00

4.  07.12.2021 r. - "Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych" - prof. UP dr hab. Marta Korendo, dr Katarzyna Sedivy- Mączka - godz. 10:00-16:00

5.  08.12.2021 r.- " Terapia Neurobiologiczna dla początkujących" - prof. Jagoda Cieszyńska - godz. 09.00-13.30

6.  08.12.2021 r. - "Metody wywoływania głosek"- dr Alicja Kabała - godz. 14:30-19:00

7.  09.12.2021 r. - "Alalia (SLI, opóźniony rozwój mowy) - diagnoza i terapia - dr Ewa Bielenda-Mazur - godz. 9:00-13:30

8.  09.12.2021 r. - "Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera" - prof. UP dr hab. Marta Korendo - godz. 14:30-19:00

9.  10.12.2021 r. - "Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji" - prof. UP dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek - godz. 09:00-15:00

10.  11.12.2021 r. - "Stymulacja funkcji poznawczych - wzrokowych, słuchowych i motorycznych" - mgr Małgorzata Kuśnierz godz.09.00-14.00

Godziny i kolejność szkoleń mogą ulec niewielkiej zmianie.

 

Kolejność szkoleń może ulec niewielkiej zmianie