Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Zimowy Cykl Szkoleń- Metoda Krakowska®
Zimowy Cykl Szkoleń- Metoda Krakowska®

Zimowy Cykl Szkoleń- Metoda Krakowska®

1.  06.12.2020 r. - " Terapia Neurobiologiczna dla początkujących" - prof. Jagoda Cieszyńska - godz. 10.00-15.00

2.  07.12.2020 r. - "Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania ®" -prof. UP dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek - godz. 9:00-13:30

3.  07.12.2020 r. - "Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami - wspomaganie rozwoju"-dr Katarzyna Sedivy- Mączka - godz. 14:30-19:00

4.  08.12.2020 r. - "Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych" - prof. UP dr hab. Marta Korendo, dr Katarzyna Sedivy- Mączka - godz. 10:00-16:00

5.  09.12.2020 r.-"Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych" - prof. UP dr hab. Marta Korendo - godz. 9:00-13:30

6. 09.12.2020 r. - "Metody wywoływania głosek"- dr Alicja Kabała - godz. 14:30-19:00

7.  10.12.2020 r. - "Alalia (SLI, opóźniony rozwój mowy) - diagnoza i terapia - dr Ewa Bielenda-Mazur - godz. 9:00-13:30

8. 10.12.2020 r. - "Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera" - prof. UP dr hab. Marta Korendo - godz. 14:30-19:00

9.  11.12.2020 r. "Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji" - prof. UP dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek - godz. 09.00-15:00

10.  12.12.2020 r. "Stymulacja funkcji poznawczych - wzrokowych, słuchowych i motorycznych" - mgr Agnieszka Bala godz.09.00-14.00