Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Daj Szansę
Aktualności
Daj Szansę

Daj Szansę

Chcielibyśmy zachęcić Państwa do skorzystania z programu „Daj szansę!”, który to jest programem wspierającym dzieci niepełnosprawne i zagrożone niepełnosprawnością. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt „Daj szansę” skierowany jest do kobiet i mężczyzn, którzy chcą powrócić na rynek pracy po urlopach: macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym lub przebywających na bezrobociu. Daje on szansę rodzicom lub prawnym opiekunom powrotu choćby na część etatu na rynek pracy. Aktywność zawodowa rodziców wychowujących niepełnosprawne lub zagrożone niepełnosprawnością dzieci to postawienie na własny rozwój, poczucie własnej wartości, to możliwość zmiany otoczenia, to przede wszystkim „ratunek dla sfery emocjonalnej”.

Program ten wspiera także dzieci niepełnosprawne aby mogły się rozwijać w innych niż domowe warunkach, wśród rówieśników. Dając szansę dzieciom niepełnosprawnym czy zagrożonych niepełnosprawnością dajemy również szansę dzieciom „zdrowym”, które od najmłodszych lat mając wśród swoich kolegów i koleżanek dzieci niepełnosprawne akceptują inność, uczą się wrażliwości. W ramach istniejących miejsc w żłobku planowane jest przyjęcie dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością oraz dzieci rodziców, którzy są niepełnosprawni. Dzieci te będą mieć zapewnione dodatkowe zajęcia ze specjalistami w zależności od swoich potrzeb.

Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo pod adresem:

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=96453

   Udostępnij