Diagnoza i terapia

 

Zapisy na terapię i turnusy przyjmuje: Zapisy na diagnozę i fizjoterapię przyjmuje:
Dominika Kowalik 514-553-534 Magda Rolińska 518-404-155
dominika@CentrumMetodyKrakowskiej.pl recepcja@CentrumMetodyKrakowskiej.pl
dominika.jpg magda.jpg

 

UWAGA! Na diagnozę przyjmujemy wyłącznie dzieci do 7 roku życia.


Funkcja:
  Kraków

  Diagnoza
  psycholog, logopeda

pracuje w Uniwersytecie Pedagogicznym w Katedrze Logopedii. Przez 28 lat była psychologiem-logopedą w Zespole Diagnozy i Terapii, a obecnie pełni funkcję dyrektora merytorycznego w portalu konferencje-logopedyczne oraz w Centrum Metody Krakowskiej. Prowadzi badania naukowe obejmujące zagadnienia dotyczące problemów związanych z dysleksją, dwujęzycznością i dyglosją, nabywania i rozwoju systemu językowego dzieci niesłyszących, metod diagnozowania dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej (autystycznych, z alal ...

  Kraków

  Diagnoza
  logopeda, terapeuta Zespołu Aspergera

Dr hab. Marta Korendo jest filologiem polskim, logopedą i neurologopedą, profesorem krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej – autystycznych, z zespołem Aspergera, z zespołem Downa, alalią, afazją dziecięcą, dyslektycznych i niesłyszących. Naukowe zainteresowania kieruje głównie w stronę znaczenia języka dla procesów poznawczych i społecznych, skutecznych sposobów budowania systemu językowego w umysłach dzieci z dysfunkcjami ...

  Kraków, Warszawa, Rzeszów

  Diagnoza, Terapia
  psycholog, terap. wczesnej interw.

Ukończyła studia psychologiczne na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest również absolwentką studiów podyplomowych: Wczesna interwencja terapeutyczna i logopedyczna - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. K.E.N. w Krakowie. Prowadzone przez nią podczas studiów badania naukowe dotyczyły kształtowania się lateralizacji funkcji i jej wpływu na występowanie dysleksji i zaburzeń mowy. Współpracowała z Katedrą Logopedii i Lingwistyki Ed ...

  Kraków

  Diagnoza
  logopeda, terapeuta wczesnej interwencji, specjalista d/s dzieci do 3 r.ż.

filolog, logopeda, terapeuta wczesnej interwencji logopedycznej i terapeutycznej, wykładowca w Katedrze Logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego, członek Zarządu Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

W Centrum Metody Krakowskiej prowadzi terapię dzieci z alalią, autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa oraz zagrożonych dysleksją, z wadami wymowy i niepłynnością mowy. Uczy też języka polskiego dzieci z rodzin dwu- i wielojęzycznych. W badaniach naukowych koncentruje się na problematyce z ...

  Kraków

  Diagnoza, Terapia
  logopeda

dr Alicja Kabała - aktorka, logopeda medialny. Pracuje w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w Instytucie Filologii Polskiej. Prowadzi zajęcia ze studentami w zakresie emisji głosu i kultury żywego słowa. Współpracuje z innymi uczelniami m.in. Uniwersytetem Jagiellońskim, Ignatianum, Uniwersytetem Śląskim. Od wielu lat również współpracuje z ośrodkami telewizyjnymi i radiowymi prowadząc szkolenia dla dziennikarzy. Prowadzi warsztaty z emisji głosu i sztuki wystąpień publicznych.

  Kraków

  Diagnoza
  terap. wczesnej interw.

mgr Małgorzata Kuśnierz – pedagog, logopeda, neurologopeda, certyfikowany terapeuta Manualnego Torowania Głosek. Od kilkunastu lat pracuje w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 28 „Na tęczowym Wzgórzu” w Krakowie, najpierw jako nauczyciel wspomagający, a od czterech lat jako logopeda. Od roku 2010 prowadzi również prywatny gabinet neurologopedyczny „PLECIUGA”. Zajmuje się terapią dzieci: autystycznych, z zespołem Aspergera, z alalią, z afazją, z zespołem Downa, upośledz ...

  Kraków

  Terapia

mgr Katarzyna Biernacka – logopeda, neurologopeda i filolog polski, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Pracę magisterską na temat wysokich technologii w słownictwie dzieci przedszkolnych napisała pod kierunkiem Profesor Jagody Cieszyńskiej-Rożek. Doświadczenie zawodowe zdobywała pod okiem terapeutów z Centrum Metody Krakowskiej®. Prowadzi terapię dzieci z alalią, autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, dysleksją.

  Kraków

  Terapia

mgr Monika Kafel – logopeda i filolog polski, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Pracę magisterską dotyczącą programowania języka w terapii osób z obniżeniem sprawności intelektualnych napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Jagody Cieszyńskiej-Rożek. Swoje umiejętności praktyczne zdobywała podczas działalności wolontaryjnej, szkoleń oraz w trakcie stażu odbytego w Centrum Metody Krakowskiej® pod okiem mgr Agaty Dębickiej-Cieszyńskiej. Prowadzi terapię z dziećmi z zaburzeniami k ...

  Kraków

  Terapia

mgr Justyna Wolska - pedagog, logopeda, terapeuta. Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim i logopedii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Prowadzi terapię dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera, alalią, dysleksją. Pracuje w Centrum Metody Krakowskiej.

 

  Kraków

  Terapia

Natalia Antosz - logopeda i filolog polski Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Autorka pracy magisterskiej pt. "Słyszące dziecko niesłyszącej matki - rozwój poznawczy, społeczny i językowy" pod kierunkiem prof. dr hab. Jagody Cieszyńskiej-Rożek. Swoje umiejętności praktyczne i doświadczenie zawodowe zdobywała podczas kilkuletniej działalności wolontaryjnej oraz stażu odbytego w Centrum Metody Krakowskiej® pod czujnym okiem mgr Agaty Dębickiej-Cieszyńskiej. Prowadzi terapię z dziećmi z zaburzenia ...

  Kraków

  Terapia

mgr Olga Sygit -  filolog polski i logopeda, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, certyfikowana terapeutka Manualnego Torowania Głosek. Prowadzi terapię dzieci z autyzmem, zespołem Downa, zespołem Aspergera, alalią, dysleksją. Pracuje w Centrum Metody Krakowskiej.

  Kraków

  Terapia

mgr Agnieszka Starzyńska - absolwentka filologii polskiej o specjalizacji nauczycielskiej, diagnozy i terapii oraz logopedii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Pracę dyplomową z logopedii, pt. "Terapia Metodą Krakowską - studium indywidualnego przypadku" pisała pod kierunkiem prof. UP dr hab. Marty Korendo. Odbyła staż w Centrum Metody Krakowskiej. Prowadzi terapię dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, alalią, dysleksją oraz warsztaty Symultaniczno-Sekwencyjnej N ...

  Kraków

  Terapia

mgr Monika Piotrowska - absolwentka filologii polskiej oraz logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Pracę magisterską pt. „Terapia neurologopedyczna osób w śpiączce i zespole zamknięcia. Studia przypadków” stworzyła pod kierunkiem dr hab. Marty Korendo. Umiejętności praktyczne doskonaliła podczas licznych zajęć wolontaryjnych oraz stażu obytego w Centrum Metody Krakowskiej. Prowadzi terapię z dziećmi z zaburzeniami komunikacji język ...

  Kraków

  Terapia

Dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek – jest filologiem polskim i logopedą, pracownikiem krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. W Centrum Metody Krakowskiej prowadzi terapię dzieci z różnorodnymi zaburzeniami komunikacji językowej: z alalią, afazją dziecięcą, autystycznych, z zespołem Aspergera, niesłyszących, zagrożonych dysleksją i dyslektycznych. W badaniach naukowych koncentruje się na problematyce związanej z budowaniem systemu językowego w umysłach dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. Jest autorką wielu ...

  Kraków

  Terapia

mgr Anna Wrona – logopeda i filolog polski, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Pracę magisterską dotyczącą wpływu wysokich technologii na rozwój poznawczy i językowy pięcioletnich dzieci w grupie przedszkolnej napisała pod kierunkiem dr Zdzisławy Orłowskiej-Popek. Umiejętności praktyczne doskonaliła podczas kilkuletniej działalności wolontaryjnej oraz w trakcie stażu odbytego w Centrum Metody Krakowskiej®. Prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. 

  Warszawa

  Terapia
  terap. wczesnej interw., logopeda, terapeuta Zespołu Aspergera

mgr Dorota Kolenda – logopeda-audiolog, terapeuta wczesnej interwencji logopedycznej i terapeutycznej, kulturoznawca. Od sześciu lat prowadzi terapię dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, alalią, dysleksją i zespołami genetycznymi. W pracy wykorzystuje m.in. Manualne Torowanie Głosek. Poza pracą z dziećmi zajmuje się logopedią artystyczną w Szkole Piosenki Elżbiety Zapendowskiej i Andrzeja Głowackiego.

  Kraków

  Terapia

mgr Dorota Nagraba - przypadek sprawił, że zetknęła się z terapią Metodą Krakowską. Zachwycona pozytywnymi rezultatami jej stosowania, postanowiła oddać się swojej pasji - pracy z dziećmi. Zamiast kierować oddziałem banku, woli kierować rozwojem umysłów najmłodszych. Swoje umiejętności praktyczne i doświadczenie zawodowe zdobyła podczas wolontariatu i praktyki w Centrum Metody Krakowskiej. Prowadzi terapię dzieci z autyzmem, Zespołem Downa, dysleksją. Ukończyła pedagogikę inkluzywną na Akademii Krakowskiej.

  Kraków

  Terapia

mgr Aleksandra Chmielewska – logopeda i filolog polski, absolwentka krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN. Swoją pracę magisterską dotyczącą diagnozy różnicowej autyzmu i zespołu Aspergera oraz wczesnej terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu napisała pod kierunkiem prof. UP dr hab. Marty Korendo. Warsztat terapeuty doskonaliła podczas praktyk zawodowych, zajęć prowadzonych w ramach wolontariatu oraz w czasie stażu odbytego w Centrum Metody Krakowskiej. Prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami komun ...

  Kraków

  Terapia

mgr Klaudia Lepucka - absolwentka polonistyki oraz logopedii Uniwersytety Pedagogicznego im KEN w Krakowie.
"Od siebie i wychowanków wymagam wiele, ale cieszę się nawet najdrobniejszymi sukcesami. Dokładam wszelkich starań, aby zajęcia były przygodą pełną nauki i zabawy. Praca z dziećmi to wyzwanie i ogromna odpowiedzialność, ale przede wszystkim wielka radość i satysfakcja. Każda nowo zdobyta umiejętność dziecka jest dla mnie największą nagrodą i zapewnieniem, że pracę swoją wykonuję należycie."

 

k ...

  Rzeszów

  Terapia

mgr Monika Porzuczek - Filolog polski, logopeda, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Pracę magisterską na temat wpływu rodziny na terapię dziecka z autyzmem napisała pod kierunkiem Profesor Jagody Cieszyńskiej-Rożek. Umiejętności praktyczne zdobywała w trakcie wolontariatów oraz praktyk w Centrum Metody Krakowskiej®. Prowadzi terapię dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, afazją, alalią, dysleksją.

  Rzeszów

  Terapia

Ewa Krupa – od początku związana z rzeszowską filią CMK. Od zawsze zafascynowana językiem, poznała Metodę Krakowską i swoje wykształcenie literaturoznawcze połączyła z umiejętnościami z jej zakresu. Jest w trakcie podyplomowych studiów logopedycznych. Ma za sobą liczne szkolenia, godziny wolontariatu i stażu w Centrum Metody Krakowskiej. Prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej.

  Rzeszów

  Terapia

mgr Katarzyna Haligowska - terapeuta, nauczyciel. Ukończyła Edukację przedszkolną z terapią pedagogiczną oraz Edukację i rehabilitację dzieci z niepełnosprawnością intelektualną na Uniwersytecie Rzeszowskim. Umiejętności praktyczne doskonaliła podczas zajęć wolontaryjnych oraz praktyk odbywanych w Centrum Metody Krakowskiej. Prowadzi terapię dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa. Pracuje w Centrum Metody Krakowskiej w Rzeszowie.

  Kraków

  Fizjoterapia i zaburzenia karmienia

Od wielu lat zajmuję się dziećmi w różnych placówkach, początkowo pracowałam w Warszawie (Ośrodek Wczesnej Interwencji oraz Ośrodek dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących), potem w Krakowie (Zespół „Wczesna pomoc” przy ChSON ”Ognisko”, a następnie Maltańskie Centrum Pomocy Dzieciom). Celem mojej pracy jest stymulacja rozwoju oraz rehabilitacja niemowląt i małych dzieci w oparciu o obserwację ich rozwoju.

Uzyskane wykształcenie pomogło mi w opiece nad moimi trzema synami, a doświadczeni ...

  Kraków

  Konsultacje psychologiczne
  psycholog

Rafał Stawinoga- absolwent psychologii stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego z doświadczeniem wyniesionym z przedszkola terapeutycznego i integracyjnego oraz koordynacji usług specjalistycznych i terapii dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Specjalista w zakresie szeroko pojętych umiejętności społeczno-emocjonalnych i stymulacji funkcji poznawczych. Prowadzi indywidualne poradnictwo psychologiczne i Treningi Umiejętności Społecznych w Centrum Metody Krakowskiej®. W trakcie studiów podyplomowych „Pe ...

  Kraków

  Konsultacje psychologiczne
  psycholog
Agnieszka Stępień - Moją misją jest sprawianie, aby dzieci stawały się w przyszłości szczęśliwymi dorosłymi. 

Wierzę, że każde dziecko jest z natury dobre, a każdy rodzic pragnie jego szczęścia. Nazywam się Agnieszka Stępień, jestem psychologiem dziecięcym. Pracuję z dzieciakami i ich rodzicami. Swoją wiedzę zdobywałam na Uniwersytecie Jagiellońskim, kończąc ścieżkę specjalistyczną Psychologia kliniczna dziecka. Posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, dziećmi z ...

  Kraków

  Konsultacje psychologiczne
  psycholog

mgr Magdalena Adamczyk-Banach - Absolwentka psychologii stosowanej i studium pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktorantka w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ, współautorka artykułów naukowych i wystąpień konferencyjnych z obszaru psychologii rozwojowej. Jest w trakcie pięcioletniego, całościowego szkolenia podyplomowego w nurcie systemowo-psychodynamicznym, przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty, atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Terapii Rodzin Polskiego To ...

~ Brak wyników ~