Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Diagnoza i terapia
Diagnoza i terapia

 

Zapisy na terapię i turnusy przyjmuje: Zapisy na diagnozę i fizjoterapię przyjmuje:
Dominika Kowalik 514-553-534 Magda Rolińska 518-404-155
dominika@CentrumMetodyKrakowskiej.pl recepcja@CentrumMetodyKrakowskiej.pl
dominika.jpg

 

Zapraszamy na diagnozę dzieci (3-6 lat) pod kątem zagrożenia dysleksją. Diagnozę przeprowadzamy testem SWM.

 

UWAGA! Na diagnozę przyjmujemy wyłącznie dzieci do 7 roku życia.

 

Zapisy na terpię i turnusy w RZESZOWIE przyjmujemy pod numerem telefonu 518-723-046  lub 796-145-598

mail:  rzeszow@centrummetodykrakowskiej.pl  

 

 


Funkcja:
  Kraków

  Diagnoza

Prof. Jagoda Cieszyńska pracuje w Uniwersytecie Pedagogicznym w Katedrze Logopedii. Przez 28 lat była psychologiem-logopedą w Zespole Diagnozy i Terapii, a obecnie pełni funkcję dyrektora merytorycznego w Centrum Metody Krakowskiej. Prowadzi badania naukowe obejmujące zagadnienia dotyczące problemów związanych z dysleksją, dwujęzycznością i dyglosją, nabywania i rozwoju systemu językowego dzieci niesłyszących, metod diagnozowania dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej (autystycznych, z alalią, z afazją, z ...

  Kraków

  Diagnoza

Dr hab. Marta Korendo prof. UKEN jest filologiem polskim, logopedą i neurologopedą, profesorem krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej – autystycznych, z zespołem Aspergera, z zespołem Downa, alalią, afazją dziecięcą, dyslektycznych i niesłyszących. Naukowe zainteresowania kieruje głównie w stronę znaczenia języka dla procesów poznawczych i społecznych, skutecznych sposobów budowania systemu językowego w umysłach dzieci z dy ...

  Kraków, Warszawa

  Diagnoza, Terapia

Mgr Agata Dębicka-Cieszyńska - ukończyła studia psychologiczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest również absolwentką studiów podyplomowych: Wczesna interwencja terapeutyczna i logopedyczna - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. K.E.N. w Krakowie. Prowadzone przez nią podczas studiów badania naukowe dotyczyły kształtowania się lateralizacji funkcji i jej wpływu na występowanie dysleksji i zaburzeń mowy. Współpracowała z Kat ...

  Kraków

  Terapia

Dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek prof. UP jest filologiem polskim i logopedą, pracownikiem krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. W Centrum Metody Krakowskiej prowadzi terapię dzieci z różnorodnymi zaburzeniami komunikacji językowej: z alalią, afazją dziecięcą, autystycznych, z zespołem Aspergera, niesłyszących, zagrożonych dysleksją i dyslektycznych. W badaniach naukowych koncentruje się na problematyce związanej z budowaniem systemu językowego w umysłach dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. Jest autorką wiel ...

  Kraków

  Diagnoza
  logopeda, terapeuta wczesnej interwencji, specjalista d/s dzieci do 3 r.ż.

dr Ewa Bielenda - Mazur - filolog, logopeda, terapeuta wczesnej interwencji logopedycznej i terapeutycznej, wykładowca w Katedrze Logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego, członek Zarządu Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

W Centrum Metody Krakowskiej prowadzi terapię dzieci z alalią, autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa oraz zagrożonych dysleksją, z wadami wymowy i niepłynnością mowy. Uczy też języka polskiego dzieci z rodzin dwu- i wielojęzycznych. W badaniach naukowych koncent ...

  Kraków

  Diagnoza, Terapia

Dr Alicja Kabała - aktorka, logopeda medialny. Pracuje w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w Instytucie Filologii Polskiej. Prowadzi zajęcia ze studentami w zakresie emisji głosu i kultury żywego słowa. Współpracuje z innymi uczelniami m.in. Uniwersytetem Jagiellońskim, Ignatianum, Uniwersytetem Śląskim. Od wielu lat również współpracuje z ośrodkami telewizyjnymi i radiowymi prowadząc szkolenia dla dziennikarzy. Prowadzi warsztaty z emisji głosu i sztuki wystąpień publicznych.

  Kraków

  Diagnoza

Dr n. hum. Małgorzata Kuśnierz – pedagog, logopeda, neurologopeda, certyfikowany terapeuta Manualnego Torowania Głosek®. Asystent w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Prowadzi własny gabinet neurologopedyczny „PLECIUGA”. Kilkanaście lat pracowała w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi jako nauczyciel wspomagający oraz logopeda. Zajmuje się terapią dzieci: z autyzmem, z zespołem Aspergera, z alalią, z afazją, z zespołem Downa, niepełnospr ...

  Kraków

  Terapia

mgr Wiktoria Baran - absolwentka pedagogiki specjalnej ze specjalnością edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Absolwentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie a także studiów podyplomowych z logopedii oraz edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu. Doświadczenie zdobywała w trakcie praktyki psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej ...

  Rzeszów

  Terapia
  logopeda

Dorota Borkowska – logopedka, terapeutka, nauczycielka wychowania przedszkolnego. Ukończyła edukację przedszkolną z terapią pedagogiczną oraz edukację i rehabilitację dzieci z niepełnosprawnością intelektualną na Uniwersytecie Rzeszowskim. Warsztat terapeuty doskonaliła podczas praktyk zawodowych, zajęć prowadzonych w ramach wolontariatu. Prowadzi terapię dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa. Pracuje w Centrum Metody Krakowskiej w Rzeszowie.

  Sosnowiec

  Terapia

Mgr Katarzyna Borys-Piotrowska - surdologopeda, logopeda, surdopedagog, oligofreno- pedagog, pedagog przedszkolny, wykładowca akademicki. Absolwentka UP w Krakowie. Właściciel INSERO Centrum logopedyczno-pedagogiocznego, wice prezes do spraw merytorycznych Stowarzyszenia Dzieci z Wadą Słuchu „Chcę Słyszeć”. Prowadzi terapię dzieci z wadą słuchu, autyzmem, zespołem Aspergera, zaburzeniami genetycznymi, z Zespołem Downa, afazją, opóźnionym rozwojem mowy, z obniżoną sprawnością intelektualną. Pryw ...

  Osieczna

  Terapia
  terapeuta wczesnej interwencji

Jestem neurologopedą i pedagogiem. Certyfikowanym Terapeutą Metody Krakowskiej. Doświadczenie terapeutyczne zdobywałam pracując w Zespole Szkół Specjalnych w Górznie, SP ZOZ MSWiA Centrum Rehabilitacji w Górznie, Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej. Prowadziłam również terapię neurologopedyczną w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz pracowałam w Ośrodku Wczesnej Interwencji w Lesznie.

Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą Igi, Zuzi i Julka. Metodą Krakowską poko ...

  Kraków

  Terapia

Mgr Joanna Grzebyk - filolog polski, logopeda, lektor języka polskiego jako obcego. Absolwentka filologii polskiej UJ, dyplomowany lektor języka polskiego jako obcego UJ, absolwentka logopedii UP oraz edukacji wczesnoszkolnej UP. Przez kilka lat pracowała w szkole jako nauczyciel- wychowawca. Warsztat terapeuty doskonaliła podczas praktyk zawodowych i zajęć prowadzonych w ramach wolontariatu w Centrum Metody Krakowskiej. Uczy cudzoziemców języka polskiego. Prowadzi terapię dzieci z zaburzeni ...

  Rzeszów

  Terapia
  logopeda

Mgr Katarzyna Haligowska - logopedka, terapeutka, nauczycielka. Ukończyła Edukację przedszkolną z terapią pedagogiczną oraz Edukację i rehabilitację dzieci z niepełnosprawnością intelektualną na Uniwersytecie Rzeszowskim. Umiejętności praktyczne doskonaliła podczas zajęć wolontaryjnych oraz praktyk odbywanych w Centrum Metody Krakowskiej. Prowadzi terapię dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa. Pracuje w Centrum Metody Krakowskiej w Rzeszowie.

  Poznań

  Terapia

Mgr Renata Jedynak-Zimny - pedagog specjalny, logopeda, terapeuta TUS, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wykładowca akademicki. Pracuję w przedszkolu w Poznaniu, prowadzę Centrum wczesnego wspomagania i terapii logopedycznej SY-LAB-KA w Luboniu, oraz Ośrodek edukacji nauczycieli i logopedów TUTOR.

Współpracuję z Unitas Centrum pozytywnej zmiany w Poznaniu, Akademią Nauk Stosowanych w Poznaniu, Instytutem Studiów Podyplomowych w Warszawie i WSCKZiU we Wrześni. Organizuję szkolenia dla na ...

  Kraków

  Terapia

Agnieszka Kabara - Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studiów podyplomowych z logopedii. Pracę dotyczącą studium przypadku dziecka z alalią i zagrożonego dysleksją napisała pod kierunkiem dr Katarzyny Sedivy-Mączki. Od wielu lat związana ze Społecznym Przedszkolem STO jako wychowawczyni zerówki. W Centrum Metody Krakowskiej prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. Wykształcenie muzyczne ...

  Kraków

  Terapia

Dr Klaudia Kaczmar - absolwentka polonistyki oraz logopedii Uniwersytety Pedagogicznego im KEN w Krakowie.
"Od siebie i wychowanków wymagam wiele, ale cieszę się nawet najdrobniejszymi sukcesami. Dokładam wszelkich starań, aby zajęcia były przygodą pełną nauki i zabawy. Praca z dziećmi to wyzwanie i ogromna odpowiedzialność, ale przede wszystkim wielka radość i satysfakcja. Każda nowo zdobyta umiejętność dziecka jest dla mnie największą nagrodą i zapewnieniem, że pracę swoją wykonuję należycie."

 

ko ...

  Świdnik

  Terapia

Mgr Dorota Kolenda – absolwentka Logopedii z audiologią na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Wczesnej interwencji terapeutycznej i logopedycznej na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie. Prace dyplomowe dotyczyły studiów przypadków dziecka niesłyszącego i dziecka w spectrum autyzmu. W trakcie studiów wykonywała badania przesiewowe słuchu u dzieci w wieku szkolnym, realizowała też wolontariat w domu dziecka. Prowadziła terapię w warszawskiej filii Centrum Metody Krakowskiej, n ...

  Rzeszów

  Terapia

Ewa Krupa – logopeda, od początku związana z rzeszowską filią CMK. Od zawsze zafascynowana językiem, poznała Metodę Krakowską i swoje wykształcenie literaturoznawcze połączyła z umiejętnościami z jej zakresu. Ma za sobą liczne szkolenia, godziny wolontariatu i stażu w Centrum Metody Krakowskiej. Prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej.

 

 

  Rzeszów

  Terapia

Karolina Kruk – absolwentka kierunku logopedia ze specjalnością nauczanie języka polskiego w szkole podstawowej oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Swoje umiejętności praktyczne i doświadczenie zdobywała w trakcie studiów podczas licznych praktyk zawodowych, wolontariatu oraz stażu odbytego w Centrum Metody Krakowskiej® pod okiem mgr Justyny Wolskiej. Prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej.

  Kraków

  Konsultacje psychologiczne
  psycholog

mgr Katarzyna Kuśnierz – psycholog, specjalistka psychodietetyki, trenerka TUS. Ukończyła roczny staż terapeutyczny w Fundacji Synapsis dotyczący pracy z osobami ze spektrum autyzmu. Pracuje z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi z zaburzeniami lękowymi, nastroju, adaptacyjnymi, ze spektrum autyzmu. Prowadzi trening umiejętności społecznych oraz konsultacje indywidualne.

  Kraków

  Fizjoterapia i zaburzenia karmienia

Dorota Lesiuk - od wielu lat zajmuję się dziećmi w różnych placówkach, początkowo pracowałam w Warszawie (Ośrodek Wczesnej Interwencji oraz Ośrodek dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących), potem w Krakowie (Zespół „Wczesna pomoc” przy ChSON ”Ognisko”, a następnie Maltańskie Centrum Pomocy Dzieciom). Celem mojej pracy jest stymulacja rozwoju oraz rehabilitacja niemowląt i małych dzieci w oparciu o obserwację ich rozwoju.

Uzyskane wykształcenie pomogło mi w opiece nad moimi trzema synami ...

  Kraków

  Terapia

Mgr Kinga Młynarska – absolwentka kierunku logopedia z specjalnością nauczanie dzieci języka polskiego jako drugiego/obcego w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Pracę dyplomową, napisaną pod kierunkiem dr hab. prof. UP Marty Korendo, poświęciła tematyce wpływu Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania® na rozwój umiejętności słuchowych u dzieci. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas studiów oraz odbywając liczne praktyki. W Centrum Metody Krakowskiej prowadzi ter ...

  Kraków

  Konsultacje psychologiczne
  psycholog

Mgr Joanna  Łukasik - psycholog, oligofrenopedagog, trener umiejętności społecznych. Aktualnie w trakcie szkolenia z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz w trakcie studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki specjalnej – Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Prowadzi Treningi Umiejętności Społecznych w Centrum Metody Krakowskiej®.
Pracuje z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami lękowymi, nadpobudliwością, niepłynnością mowy, zaburze ...

  Kraków

  Terapia

Mgr Sylwia Mazur - absolwentka logopedii w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Swoją pracę dyplomową dotyczącą funkcjonowania dziecka autystycznego w rodzinie napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Zdzisławy Orłowskiej-Popek. Doświadczenie zdobywała w trakcie studiów podczas licznych wolontariatów oraz praktyk zawodowych, odbywanych w Centrum Metody Krakowskiej. Prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej.

  Kraków

  Terapia

Dr Kamila Piechota – diagnosta ADOS-2, logopeda, filolog polski, redaktor.

Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Prowadziła kursy ze „Współczesnej kultury literackiej” w Instytucie Filologii Polskiej UP, w latach 2009-2015 redaktor naczelna wydawnictwa ZamKor, od 2016 r. redaktor w Społecznym Instytucie Wydawniczym ZNAK.

Pracę doktorską poświęciła tematyce kobiet w obozie Auschwitz-Birkenau. Odbyła rozmowy z byłymi więźniami obozu, poznając wolę sensu życia po traumie i ...

  Szczytno

  Terapia

Elżbieta Pokora-Jędrzejczyk - logopeda, surdopedagog, terapeuta pedagogiczny. Pracuje z dziećmi z zespołem Aspergera, autyzmem, SLI, afazją, wadą słuchu,  dysleksją  oraz stymuluje prawidłowy rozwój dzieci.

Swoje doświadczenie terapeutyczne zdobywała, pracując na stanowisku logopedy w Szkole Podstawowej im.Karola Wojtyły w Pieckach, Samorządowym Przedszkolu w  Pieckach, Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Olsztynie oraz na ...

  Kraków

  Konsultacje psychologiczne

Ukończyłam psychologię stosowaną na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie jestem w trakcie całościowego czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie systemowym realizowanym w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Swój warsztat doskonalę podczas kursów i szkoleń z zakresu pracy terapeutycznej.

Doświadczenie zdobywałam w trakcie licznych praktyk i wolontariatów w placówkach zajmujących ...

  Kraków

  Terapia

Mgr Izabela Rajca - absolwentka logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała podczas praktyk w przedszkolach, szkołach podstawowych, gabinetach terapeutycznych i wolontariatach w Centrum Metody Krakowskiej. Prowadzi terapie dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej oraz warsztaty "Czytam i liczę".

  Kraków

  Terapia

Dr Agnieszka Starzyńska - absolwentka filologii polskiej o specjalizacji nauczycielskiej, diagnozy i terapii oraz logopedii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Pracę dyplomową z logopedii, pt. "Terapia Metodą Krakowską - studium indywidualnego przypadku" pisała pod kierunkiem prof. UP dr hab. Marty Korendo. Odbyła staż w Centrum Metody Krakowskiej. Prowadzi terapię dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, alalią, dysleksją oraz warsztaty Symultaniczno-Sekwencyjnej Na ...

  Kraków

  Terapia

Katarzyna Stępniak-Gil – absolwentka Wydziału Historycznego oraz Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, nauczyciel i wychowawca.

Studia logopedyczne ukończyła w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie. Pracę dyplomową, dotyczącą studium przypadku pacjentki z alalią, napisała pod kierunkiem prof. UP dr hab. Marty Korendo.

Współautorka wielu projektów edukacyjnych, współorganizatorka konkursów i paneli dyskusyjnych
w IPN. Instruktor ds. edukacji i wychowania d ...

  Tychy

  Terapia

Jestem nauczycielem edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pedagogiem specjalnym, certyfikowanym specjalistą Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania w grupie a także terapeutą wczesnej interwencji. Pracuje jako wychowawca w przedszkolu w Tychach, prowadzę terapię w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także grupowe zajęcia wczesnej nauki czytania i matematyki. W swojej pracy opieram się na założeniach Metody Krakowskiej. Specjalizuje się w terapii opóźnionego r ...

  Kraków

  Terapia

Mgr Justyna Wolska - pedagog, logopeda, terapeuta. Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim i logopedii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Prowadzi terapię dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera, alalią, dysleksją. Pracuje w Centrum Metody Krakowskiej.

 

  Kraków

  Terapia

Mgr Anna Żurawska - absolwentka kierunku logopedia ze specjalnością nauczanie dzieci języka polskiego jako drugiego/obcego w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Doświadczenie terapeutyczne zdobywała w trakcie studiów, odbywając praktyki psychologiczno-pedagogiczne oraz logopedyczne, a także podczas wolontariatu w Centrum Metody Krakowskiej. Prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej oraz warsztaty „Czytam i liczę”.

~ Brak wyników ~