Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Diagnoza i terapia
Diagnoza i terapia

 

Zapisy na terapię i turnusy przyjmuje: Zapisy na diagnozę i fizjoterapię przyjmuje:
Dominika Kowalik 514-553-534 Magda Rolińska 518-404-155
dominika@CentrumMetodyKrakowskiej.pl recepcja@CentrumMetodyKrakowskiej.pl
dominika.jpg magda.jpg

 

UWAGA! Na diagnozę przyjmujemy wyłącznie dzieci do 7 roku życia.

 

Prowadzimy również terapię w języku rosyjskim


Funkcja:
  Kraków

  Diagnoza
  psycholog, logopeda

prof. Jagoda Cieszyńska pracuje w Uniwersytecie Pedagogicznym w Katedrze Logopedii. Przez 28 lat była psychologiem-logopedą w Zespole Diagnozy i Terapii, a obecnie pełni funkcję dyrektora merytorycznego w Centrum Metody Krakowskiej. Prowadzi badania naukowe obejmujące zagadnienia dotyczące problemów związanych z dysleksją, dwujęzycznością i dyglosją, nabywania i rozwoju systemu językowego dzieci niesłyszących, metod diagnozowania dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej (autystycznych, z alalią, z afazją, z ...

  Kraków

  Diagnoza
  logopeda, terapeuta Zespołu Aspergera

Dr hab. Marta Korendo prof. UP jest filologiem polskim, logopedą i neurologopedą, profesorem krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej – autystycznych, z zespołem Aspergera, z zespołem Downa, alalią, afazją dziecięcą, dyslektycznych i niesłyszących. Naukowe zainteresowania kieruje głównie w stronę znaczenia języka dla procesów poznawczych i społecznych, skutecznych sposobów budowania systemu językowego w umysłach dzieci z dysf ...

  Kraków, Warszawa, Rzeszów

  Diagnoza, Terapia
  psycholog, terap. wczesnej interw.

Ukończyła studia psychologiczne na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest również absolwentką studiów podyplomowych: Wczesna interwencja terapeutyczna i logopedyczna - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. K.E.N. w Krakowie. Prowadzone przez nią podczas studiów badania naukowe dotyczyły kształtowania się lateralizacji funkcji i jej wpływu na występowanie dysleksji i zaburzeń mowy. Współpracowała z Katedrą Logopedii i Lingwistyki Ed ...

  Kraków

  Diagnoza
  logopeda, terapeuta wczesnej interwencji, specjalista d/s dzieci do 3 r.ż.

dr Ewa Bielenda - Mazur - filolog, logopeda, terapeuta wczesnej interwencji logopedycznej i terapeutycznej, wykładowca w Katedrze Logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego, członek Zarządu Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

W Centrum Metody Krakowskiej prowadzi terapię dzieci z alalią, autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa oraz zagrożonych dysleksją, z wadami wymowy i niepłynnością mowy. Uczy też języka polskiego dzieci z rodzin dwu- i wielojęzycznych. W badaniach naukowych koncent ...

  Kraków

  Fizjoterapia i zaburzenia karmienia

Od wielu lat zajmuję się dziećmi w różnych placówkach, początkowo pracowałam w Warszawie (Ośrodek Wczesnej Interwencji oraz Ośrodek dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących), potem w Krakowie (Zespół „Wczesna pomoc” przy ChSON ”Ognisko”, a następnie Maltańskie Centrum Pomocy Dzieciom). Celem mojej pracy jest stymulacja rozwoju oraz rehabilitacja niemowląt i małych dzieci w oparciu o obserwację ich rozwoju.

Uzyskane wykształcenie pomogło mi w opiece nad moimi trzema synami, a doświadczeni ...

  Kraków

  Diagnoza, Terapia
  logopeda

dr Alicja Kabała - aktorka, logopeda medialny. Pracuje w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w Instytucie Filologii Polskiej. Prowadzi zajęcia ze studentami w zakresie emisji głosu i kultury żywego słowa. Współpracuje z innymi uczelniami m.in. Uniwersytetem Jagiellońskim, Ignatianum, Uniwersytetem Śląskim. Od wielu lat również współpracuje z ośrodkami telewizyjnymi i radiowymi prowadząc szkolenia dla dziennikarzy. Prowadzi warsztaty z emisji głosu i sztuki wystąpień publicznych.

  Kraków

  Terapia

mgr Klaudia Kaczmar - absolwentka polonistyki oraz logopedii Uniwersytety Pedagogicznego im KEN w Krakowie.
"Od siebie i wychowanków wymagam wiele, ale cieszę się nawet najdrobniejszymi sukcesami. Dokładam wszelkich starań, aby zajęcia były przygodą pełną nauki i zabawy. Praca z dziećmi to wyzwanie i ogromna odpowiedzialność, ale przede wszystkim wielka radość i satysfakcja. Każda nowo zdobyta umiejętność dziecka jest dla mnie największą nagrodą i zapewnieniem, że pracę swoją wykonuję należycie."

 

k ...

  Kraków

  Diagnoza
  terap. wczesnej interw.

mgr Małgorzata Kuśnierz – pedagog, logopeda, neurologopeda, certyfikowany terapeuta Manualnego Torowania Głosek. Od kilkunastu lat pracuje w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 28 „Na tęczowym Wzgórzu” w Krakowie, najpierw jako nauczyciel wspomagający, a od czterech lat jako logopeda. Od roku 2010 prowadzi również prywatny gabinet neurologopedyczny „PLECIUGA”. Zajmuje się terapią dzieci: autystycznych, z zespołem Aspergera, z alalią, z afazją, z zespołem Downa, upośledz ...

  Kraków

  Terapia

Natalia Antosz - logopeda i filolog polski Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Autorka pracy magisterskiej pt. "Słyszące dziecko niesłyszącej matki - rozwój poznawczy, społeczny i językowy" pod kierunkiem prof. dr hab. Jagody Cieszyńskiej-Rożek. Swoje umiejętności praktyczne i doświadczenie zawodowe zdobywała podczas kilkuletniej działalności wolontaryjnej oraz stażu odbytego w Centrum Metody Krakowskiej® pod czujnym okiem mgr Agaty Dębickiej-Cieszyńskiej. Prowadzi terapię z dziećmi z zaburzenia ...

  Kraków

  Terapia

mgr Justyna Wolska - pedagog, logopeda, terapeuta. Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim i logopedii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Prowadzi terapię dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera, alalią, dysleksją. Pracuje w Centrum Metody Krakowskiej.

 

  Kraków

  Terapia

mgr Olga Sygit -  filolog polski i logopeda, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, certyfikowana terapeutka Manualnego Torowania Głosek. Prowadzi terapię dzieci z autyzmem, zespołem Downa, zespołem Aspergera, alalią, dysleksją. Pracuje w Centrum Metody Krakowskiej.

  Kraków

  Terapia

mgr Agnieszka Starzyńska - absolwentka filologii polskiej o specjalizacji nauczycielskiej, diagnozy i terapii oraz logopedii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Pracę dyplomową z logopedii, pt. "Terapia Metodą Krakowską - studium indywidualnego przypadku" pisała pod kierunkiem prof. UP dr hab. Marty Korendo. Odbyła staż w Centrum Metody Krakowskiej. Prowadzi terapię dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, alalią, dysleksją oraz warsztaty Symultaniczno-Sekwencyjnej N ...

  Kraków

  Terapia

Dr hab. Zdzisława Orłowska-Popek prof. UP jest filologiem polskim i logopedą, pracownikiem krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. W Centrum Metody Krakowskiej prowadzi terapię dzieci z różnorodnymi zaburzeniami komunikacji językowej: z alalią, afazją dziecięcą, autystycznych, z zespołem Aspergera, niesłyszących, zagrożonych dysleksją i dyslektycznych. W badaniach naukowych koncentruje się na problematyce związanej z budowaniem systemu językowego w umysłach dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. Jest autorką wiel ...

  Kraków

  Terapia

mgr Aleksandra Chmielewska – logopeda i filolog polski, absolwentka krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN. Swoją pracę magisterską dotyczącą diagnozy różnicowej autyzmu i zespołu Aspergera oraz wczesnej terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu napisała pod kierunkiem prof. UP dr hab. Marty Korendo. Warsztat terapeuty doskonaliła podczas praktyk zawodowych, zajęć prowadzonych w ramach wolontariatu oraz w czasie stażu odbytego w Centrum Metody Krakowskiej. Prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami komun ...

  Kraków

  Konsultacje psychologiczne
  psycholog

Rafał Stawinoga- absolwent psychologii stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego z doświadczeniem wyniesionym z przedszkola terapeutycznego i integracyjnego oraz koordynacji usług specjalistycznych i terapii dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Specjalista w zakresie szeroko pojętych umiejętności społeczno-emocjonalnych i stymulacji funkcji poznawczych. Prowadzi indywidualne poradnictwo psychologiczne i Treningi Umiejętności Społecznych w Centrum Metody Krakowskiej®. W trakcie studiów podyplomowych „Pe ...

  Rzeszów

  Terapia

mgr Katarzyna Haligowska - terapeuta, nauczyciel. Ukończyła Edukację przedszkolną z terapią pedagogiczną oraz Edukację i rehabilitację dzieci z niepełnosprawnością intelektualną na Uniwersytecie Rzeszowskim. Umiejętności praktyczne doskonaliła podczas zajęć wolontaryjnych oraz praktyk odbywanych w Centrum Metody Krakowskiej. Prowadzi terapię dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa. Pracuje w Centrum Metody Krakowskiej w Rzeszowie.

  Rzeszów

  Terapia

Ewa Krupa – od początku związana z rzeszowską filią CMK. Od zawsze zafascynowana językiem, poznała Metodę Krakowską i swoje wykształcenie literaturoznawcze połączyła z umiejętnościami z jej zakresu. Ukończyła podyplomowe studia logopedyczne. Ma za sobą liczne szkolenia, godziny wolontariatu i stażu w Centrum Metody Krakowskiej. Prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej.

 

  Kraków

  Terapia

Dr Elena Palinciuc-Dudek – absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz podyplomowej  logopedii na Uniwersytecie Pedagogicznym  im. KEN. Pracowała w Instytucie Języka Polskiego PAN w Krakowie. Autorka monografii pt. Nazwiska i imiona Polaków z Kiszyniowa i okolicy w XIX i XX wieku oraz artykułów z zakresu onomastyki i dwujęzyczności, współautorka słownika pt. Antroponimia Polski od XVI do końca XVIII wieku. Prywatnie mama dwujęzycznych dzieci. Pracuje w Centrum Metody Krako ...

  Kraków

  Terapia
  terap. wczesnej interw.

Mgr Aleksandra Babilec, logopeda, filolog polski, lektor języka polskiego jako obcego; swoją wiedzę zdobywała na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, jak też na rzymskim Uniwersytecie Tor Vergata. Pracę dyplomową z logopedii dotyczącą wykorzystania metody programowania języka w nauczaniu języka polskiego obcokrajowców napisała pod kierunkiem dr Ewy Bielendy-Mazur.

  Kraków

  Terapia

mgr Małgorzata Lasak – logopeda, filolog polski i pedagog specjalny (tyflopedagog), absolwentka krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN. Swoją pracę magisterską na temat poziomu umiejętności narracyjnych u dzieci pochodzących z rodzin posługujących się gwarą podhalańską napisała pod kierunkiem prof. UP dr hab. Marty Korendo. Prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej.

  Kraków

  Terapia
  terapeuta wczesnej interwencji

Absolwentka logopedii w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Autorka pracy dyplomowej pt. „Specyfika rozwoju językowego w zespole Aspergera”, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Zdzisławy Orłowskiej-Popek. Doświadczenie zdobywała już w trakcie studiów w ramach licznych wolontariatów, a także podczas praktyk w punkcie Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka działającego przy Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwoju w Krakowie pod okiem mgr Agnieszki Fabisiak-Majcher. Prowadzi terapię dziec ...

  Kraków

  Terapia
  terap. wczesnej interw.

Absolwentka logopedii w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Swoją pracę dyplomową dotyczącą funkcjonowania dziecka autystycznego w rodzinie napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Zdzisławy Orłowskiej-Popek. Doświadczenie zdobywała w trakcie studiów podczas licznych wolontariatów oraz praktyk zawodowych, odbywanych w Centrum Metody Krakowskiej. Prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej.

  Kraków

  Konsultacje psychologiczne
  psycholog

mgr Joanna  Łukasik - psycholog, oligofrenopedagog, trener umiejętności społecznych. Aktualnie w trakcie szkolenia z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym oraz w trakcie studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki specjalnej – Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Prowadzi Treningi Umiejętności Społecznych w Centrum Metody Krakowskiej®.
Pracuje z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami lękowymi, nadpobudliwością, niepłynnością mowy, zaburze ...

~ Brak wyników ~