Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Wiktoria Baran
Wiktoria Baran
Funkcje: Terapia
Miasta: Kraków

mgr Wiktoria Baran - absolwentka pedagogiki specjalnej ze specjalnością edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Absolwentka pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie a także studiów podyplomowych z logopedii oraz edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu. Doświadczenie zdobywała w trakcie praktyki psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej w przedszkolach, szkołach i gabinetach specjalistycznych. Odbywała wolontariat w Centrum Metody Krakowskiej oraz w przedszkolu specjalnym dla dzieci ze spektrum autyzmu. Prowadzi terapie dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej oraz warsztaty "Czytam i liczę".