Szkolenia

Szkolenia z "Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania®" oraz "Emisja głosu dla nauczycieli" możemy przeprowadzić także w Państwa placówce.
Szczegóły: magda@centrummetodykrakowskiej.pl lub 789-369-629. 

Szkolenia podstawowe w ramach Metody Krakowskiej
(zalecana kolejność kończenia szkoleń):

 1. Terapia Neurobiologiczna
 2. Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®
 3. Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
 4. Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych
 5. Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych (szkolenie odbywa się wyłącznie w Krakowie)

Pozostałe szkolenia są szkoleniami uzupełniającymi.

Informacja dla osób ubiegających się o certyfikaty; uznajemy tylko szkolenia organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej® lub przy naszym współudziale.


Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®
  Warszawa, Mokotokwska
  25 sty 2019 14:00-19:00
  ZAPISY ZAKOŃCZONE

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczesnej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

Zapisy zakończone
Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok.23
  26 sty 2019 09:00-14:00
  ZAPISY ZAKOŃCZONE

Typologia zaburzeń mowy wg S. Grabiasa oraz procedura postępowania logopedycznego.

Model rozwoju mowy dzieci z głuchotą, niedosłuchem, afazją, autystycznych.

Zasady minimalizacji systemu językowego i komunikacyjnego. Ustale ...

Zapisy zakończone
Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera
  Kraków, Rakowicka 65
  26 sty 2019 10:00-15:00
  Wolne miejsca: 14

W trakcie szkolenia scharakteryzowane zostaną najważniejsze objawy diagnostyczne zespołu Aspergera, w tym również te dotyczące języka i sposobów komunikacji.

Zaproponowane będą sposoby stymulacji i terapii dzieci z ZA, z uwzględn ...

zapisz się
Rozwój i stymulacja rozwoju dziecka w pierwszym roku życia
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok. 23
  01 lut 2019 14:00-19:00
  Zapisy na listę rezerwową

Program:

 • Rola rozwoju prenatalnego (rozwój poszczególnych zmysłów oraz możliwości stymulacji) dla funkcjonowania dziecka w okresie postnatalnym;
 • Funkcjonowanie dziecka tuż po narodzinach i wpływ oddziaływań środowiskowych;
 • Om ...
lista rezerwowa
Alalia (opóźniony rozwój mowy, SLI) - diagnoza i terapia
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok. 23
  02 lut 2019 09:00-14:00
  Wolne miejsca: 7

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

zapisz się
Metody badania zagrożenia dysleksją
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok. 23
  03 lut 2019 10:00-15:00
  Wolne miejsca: 6
zapisz się
Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami - wspomaganie rozwoju
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok.23
  08 lut 2019 11:00-16:00
  Wolne miejsca: 23

W ramach szkolenia prezentowane są ćwiczenia wspomagające naukę czytania. Przedstawiona jest terapia w ujęciu neurobiologicznym. Uczestnicy poznają pojawiające się błędy w czytaniu u dzieci i strategie postępowania wspomagają ...

zapisz się
Rozwój i stymulacja rozwoju dziecka w pierwszym roku życia
  Kraków, Rakowicka 65
  09 lut 2019 10:00-15:00
  Wolne miejsca: 10

Program:

 • Rola rozwoju prenatalnego (rozwój poszczególnych zmysłów oraz możliwości stymulacji) dla funkcjonowania dziecka w okresie postnatalnym;
 • Funkcjonowanie dziecka tuż po narodzinach i wpływ oddziaływań środowiskowych;
 • Om ...
zapisz się
Alalia (opóźniony rozwój mowy, SLI) - diagnoza i terapia
  Kraków, Rakowicka 65
  10 lut 2019 10:00-15:00
  Wolne miejsca: 4

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

zapisz się
Metody wywoływania głosek
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok. 23
  15 lut 2019 14:00-19:00
  Wolne miejsca: 8
zapisz się
Ile? Który? Ćwiczenie podstawowych umiejętności matematycznych przez działanie.
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok. 23
  23 lut 2019 10:00-15:00
  Zapisy na listę rezerwową

Plan szkolenia:

 1. Liczebnik w systemie językowym dziecka. Liczba mnoga.

 2. Umiejętności niezbędne do nauki liczenia.

 3. Liczenie czyli operacje na liczmanach i liczbach.

 4. Pojęcia językowe odnoszące się do matematyki.

 5. ...
lista rezerwowa
Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
  Kraków, Rakowicka 65
  23 lut 2019 12:30-17:30
  Zapisy na listę rezerwową

W czasie spotkania omówione zostaną najważniejsze funkcje poznawcze i językowe lewej półkuli mózgu. Przede wszystkim jednak przedstawione zostaną sposoby stymulacji lewej półkuli oraz usprawniania mechanizmów lewopółkulowych, koni ...

lista rezerwowa
Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych
  Kraków, Rakowicka 65
  01 mar 2019 10:00-16:00
  Zapisy na listę rezerwową
lista rezerwowa
Terapia Neurobiologiczna - dla początkujących
  Kraków, Rakowicka 65
  02 mar 2019 10:00-15:00
  Zapisy na listę rezerwową

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

lista rezerwowa
Test SON-R 2,5-7 - badanie i interpretacja wyników
  Kraków, Rakowicka 65
  03 mar 2019 10:00-15:00
  Wolne miejsca: 12

Snijders Oomen Nonverbal Test

Niewerbalny holenderski test do badania dzieci w wieku 2;6 – 7;6. Posiada normy dla grupy dzieci mówiących i niemówiących. Pozwala określić 5. funkcji psychicznych warunkujących uczenie się jęz ...

zapisz się
Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
  Warszawa, Mokotowska 46 A, lok.23
  04 mar 2019 11:00-16:00
  ZAPISY ZAKOŃCZONE

W czasie spotkania omówione zostaną najważniejsze funkcje poznawcze i językowe lewej półkuli mózgu. Przede wszystkim jednak przedstawione zostaną sposoby stymulacji lewej półkuli oraz usprawniania mechanizmów lewopółkulowych, koni ...

Zapisy zakończone
Rozwój myślenia matematycznego z wykorzystaniem systemu Numicon
  Warszawa, Mokotowska 46a/23
  09 mar 2019 10:00-15:00
  Zapisy na listę rezerwową

 

Idea systemu Numicon

 

Numicon to system kształtów zaprojektowany tak, aby bez użycia graficznego znaku przedstawić liczby i zobrazować zależności, jakie między nimi zachodzą.

Badania pokazują, że wykorzystanie w ...

lista rezerwowa
Metody wywoływania głosek
  Kraków, Rakowicka 65
  30 mar 2019 10:00-15:00
  Wolne miejsca: 26
zapisz się
Diagnoza i terapia wad wymowy
  Kraków, Rakowicka 65
  31 mar 2019 10:00-15:00
  Wolne miejsca: 27
zapisz się
~ Brak wyników ~