Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Szkolenia
Szkolenia

Szkolenia z "Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania®" oraz "Emisja głosu dla nauczycieli" możemy przeprowadzić także w Państwa placówce.
Szczegóły: magda@centrummetodykrakowskiej.pl lub 789-369-629. 

Szkolenia podstawowe w ramach Metody Krakowskiej
(zalecana kolejność kończenia szkoleń):

  1. Terapia Neurobiologiczna
  2. Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®
  3. Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
  4. Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych
  5. Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych (szkolenie odbywa się wyłącznie w Krakowie)

Pozostałe szkolenia są szkoleniami uzupełniającymi.

Informacja dla osób ubiegających się o certyfikaty; uznajemy tylko szkolenia organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej® lub przy naszym współudziale.


Metody badania zagrożenia dysleksją
  Gdańsk, Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Heweliusza 24
  21 paź 2019 09:00-14:00
  ZAPISY ZAKOŃCZONE

PLAN SZKOLENIA:

 

  1. Kształtowanie się i badanie lateralizacji funkcji mózgowych

  2. Ogólny schemat badania przesiewowego funkcji wzrokowych, słuchowych i grafomotorycznych

       & ...

Zapisy zakończone
Stymulacja funkcji poznawczych - wzrokowych, słuchowych i motorycznych
  Kraków, Rakowicka 65
  25 paź 2019 10:00-16:00
  Wolne miejsca: 4

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

zapisz się
Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® w przedszkolu
  Kraków, Rakowicka 65
  26 paź 2019 09:00-14:00
  Zapisy na listę rezerwową

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły szkolenie Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®

lista rezerwowa
Terapia Neurobiologiczna - dla początkujących
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok.23
  26 paź 2019 13:00-18:00
  ZAPISY ZAKOŃCZONE

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

Zapisy zakończone
Stymulacja procesów myślenia
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok.23
  27 paź 2019 10:00-15:00
  Zapisy na listę rezerwową
lista rezerwowa
Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
  Kraków, Rakowicka 65
  28 paź 2019 10:00-15:00
  Wolne miejsca: 3

W czasie spotkania omówione zostaną najważniejsze funkcje poznawcze i językowe lewej półkuli mózgu. Przede wszystkim jednak przedstawione zostaną sposoby stymulacji lewej półkuli oraz usprawniania mechanizmów lewopółkulowych, koni ...

zapisz się
Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®
  Lublin, Hotel Victoria, ul. Narutowicza 58/60
  09 lis 2019 10:00-15:00
  Wolne miejsca: 6

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczesnej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

zapisz się
Terapia Neurobiologiczna dla zaawansowanych
  Kraków, Rakowicka 65
  09 lis 2019 10:00-15:00
  Wolne miejsca: 8

Szkolenie jest skierowane do ceryfikowancyh terapeutów Metody Krakowskiej®, osób, które ukończyły wszystkie szkolenia podstawowe, absolwentów Katedry Logopedii i Zaburzeń Rozwoju.

Neurons that fire together wire together

Ne ...

zapisz się
Alalia (opóźniony rozwój mowy, SLI) - diagnoza i terapia
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok.23
  09 lis 2019 11:00-16:00
  Zapisy na listę rezerwową

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

lista rezerwowa
Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®
  Wrocław, Hotel Ibis, ul. Plac Konstytucji 3 Maja 3
  09 lis 2019 14:00-19:00
  Zapisy na listę rezerwową

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczesnej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

lista rezerwowa
Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
  Wrocław, Hotel Ibis, ul. Plac Konstytucji 3 Maja 3
  10 lis 2019 09:00-15:00
  Wolne miejsca: 7

W czasie szkolenia scharakteryzowane zostaną trudności dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej w przyswajaniu języka oraz budowanie wzorców językowych według strategii powtórzenia rozwoju i programowania języka. Zaprop ...

zapisz się
Rozwój i stymulacja rozwoju dziecka w pierwszym roku życia
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok 23.
  10 lis 2019 09:00-14:00
  Wolne miejsca: 12

Program:

  • Rola rozwoju prenatalnego (rozwój poszczególnych zmysłów oraz możliwości stymulacji) dla funkcjonowania dziecka w okresie postnatalnym;
  • Funkcjonowanie dziecka tuż po narodzinach i wpływ oddziaływań środowiskowych;
  • Om ...
zapisz się
Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®
  Gdańsk,
  10 lis 2019 10:00-15:00
  Wolne miejsca: 24

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczesnej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

zapisz się
Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok. 23
  17 lis 2019 11:00-16:00
  Zapisy na listę rezerwową

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczesnej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

lista rezerwowa
Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
  Wrocław, Hotel Ibis, ul. Plac Konstytucji 3 Maja 3
  18 lis 2019 11:00-16:00
  Wolne miejsca: 8

W czasie spotkania omówione zostaną najważniejsze funkcje poznawcze i językowe lewej półkuli mózgu. Przede wszystkim jednak przedstawione zostaną sposoby stymulacji lewej półkuli oraz usprawniania mechanizmów lewopółkulowych, koni ...

zapisz się
Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®
  Kraków, Rakowicka 65
  23 lis 2019 10:00-15:00
  Wolne miejsca: 15

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczesnej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

zapisz się
Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
  Kraków, Rakowicka 65
  24 lis 2019 09:00-15:00
  Wolne miejsca: 25

W czasie szkolenia scharakteryzowane zostaną trudności dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej w przyswajaniu języka oraz budowanie wzorców językowych według strategii powtórzenia rozwoju i programowania języka. Zaprop ...

zapisz się
Sztuka mówienia - warsztaty emisji głosu
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok. 23
  24 lis 2019 11:00-16:00
  Wolne miejsca: 20

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, logopedów, pedagogów i wszystkich, którzy chcą poznać i rozwinąć umiejętność sprawnego i skutecznego posługiwania się głosem.

Szkolenie ma charakter warsztatowy, zatem uczestnicy prosz ...

zapisz się
Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok 23
  25 lis 2019 11:00-16:00
  Wolne miejsca: 20

W czasie spotkania omówione zostaną najważniejsze funkcje poznawcze i językowe lewej półkuli mózgu. Przede wszystkim jednak przedstawione zostaną sposoby stymulacji lewej półkuli oraz usprawniania mechanizmów lewopółkulowych, koni ...

zapisz się
Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera
  Kraków, Rakowicka 65
  30 lis 2019 10:00-15:00
  Wolne miejsca: 14

W trakcie szkolenia scharakteryzowane zostaną najważniejsze objawy diagnostyczne zespołu Aspergera, w tym również te dotyczące języka i sposobów komunikacji.

Zaproponowane będą sposoby stymulacji i terapii dzieci z ZA, z uwzględn ...

zapisz się
Rozwijanie indywidualnego potencjału dziecka autystycznego
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok 23
  01-02 gru 2019
  Wolne miejsca: 11

Niebieskie warsztaty z okazji Europejskiego Tygodnia Autyzmu

 

Dziecko autystyczne, które poddane jest odpowiedniej stymulacji rozwoju zyskuje szansę znacząco lepszego funkcjonowania poznawczego i językowego, niż rówieśnic ...

zapisz się
Alalia (opóźniony rozwój mowy, SLI) - diagnoza i terapia
  Kraków, Rakowicka 65
  01 gru 2019 10:00-15:00
  Wolne miejsca: 14

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

zapisz się
Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok. 23
  06 gru 2019 14:00-19:00
  Wolne miejsca: 18

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczesnej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

zapisz się
Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok.23
  07 gru 2019 09:00-15:00
  Wolne miejsca: 20

W czasie szkolenia scharakteryzowane zostaną trudności dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej w przyswajaniu języka oraz budowanie wzorców językowych według strategii powtórzenia rozwoju i programowania języka. Zaprop ...

zapisz się
Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®
  Gdańsk,
  08 gru 2019 10:00-15:00
  Wolne miejsca: 23

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczesnej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

zapisz się
Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
  Gdańsk,
  08 gru 2019 10:00-15:00
  Wolne miejsca: 23

W czasie szkolenia scharakteryzowane zostaną trudności dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej w przyswajaniu języka oraz budowanie wzorców językowych według strategii powtórzenia rozwoju i programowania języka. Zaprop ...

zapisz się
Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych
  Kraków, Rakowicka 65
  13 gru 2019 10:00-16:00
  Wolne miejsca: 23
zapisz się
Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
  Kraków, Rakowicka 65
  14 gru 2019 10:00-15:00
  Wolne miejsca: 27

W czasie spotkania omówione zostaną najważniejsze funkcje poznawcze i językowe lewej półkuli mózgu. Przede wszystkim jednak przedstawione zostaną sposoby stymulacji lewej półkuli oraz usprawniania mechanizmów lewopółkulowych, koni ...

zapisz się
Terapia Neurobiologiczna - dla początkujących
  Kraków, Rakowicka 65
  15 gru 2019 10:00-15:00
  Wolne miejsca: 23

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

zapisz się
~ Brak wyników ~