Szkolenia

Szkolenia z "Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania®" oraz "Emisja głosu dla nauczycieli" możemy przeprowadzić także w Państwa placówce.
Szczegóły: magda@centrummetodykrakowskiej.pl lub 789-369-629. 

Szkolenia podstawowe w ramach Metody Krakowskiej
(zalecana kolejność kończenia szkoleń):

 1. Terapia Neurobiologiczna
 2. Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®
 3. Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
 4. Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych
 5. Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych (szkolenie odbywa się wyłącznie w Krakowie)

Pozostałe szkolenia są szkoleniami uzupełniającymi.

Informacja dla osób ubiegających się o certyfikaty; uznajemy tylko szkolenia organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej® lub przy naszym współudziale.


  Warszawa, Mokotowska 46 A lok.23
  17 lis 2018 10:00-15:00
  ZAPISY ZAKOŃCZONE

Plan szkolenia:

 1. Liczebnik w systemie językowym dziecka. Liczba mnoga.

 2. Umiejętności niezbędne do nauki liczenia.

 3. Liczenie czyli operacje na liczmanach i liczbach.

 4. Pojęcia językowe odnoszące się do matematyki.

 5. ...
Zapisy zakończone
  Kraków, Rakowicka 65
  23 lis 2018 10:00-16:00
  Zapisy na listę rezerwową
lista rezerwowa
  Kraków, Rakowicka 65
  24 lis 2018 10:00-15:00
  Wolne miejsca: 5
zapisz się
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok.23
  24 lis 2018 13:00-18:00
  Zapisy na listę rezerwową

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

lista rezerwowa
  Kraków, Rakowicka 65
  25 lis 2018 10:00-15:00
  Wolne miejsca: 15
zapisz się
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok. 23
  01 gru 2018 11:00-16:00
  Wolne miejsca: 12
zapisz się
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok. 23
  02 gru 2018 10:00-15:00
  Zapisy na listę rezerwową
lista rezerwowa
  Kraków, Rakowicka 65
  07 gru 2018 10:00-15:00
  Zapisy na listę rezerwową

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczesnej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

lista rezerwowa
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok.23
  07 gru 2018 11:00-16:00
  ZAPISY ZAKOŃCZONE

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczesnej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

Zapisy zakończone
  Kraków, Rakowicka 65
  08 gru 2018 09:00-15:00
  Zapisy na listę rezerwową

Typologia zaburzeń mowy wg S. Grabiasa oraz procedura postępowania logopedycznego.

Model rozwoju mowy dzieci z głuchotą, niedosłuchem, afazją, autystycznych.

Zasady minimalizacji systemu językowego i komunikacyjnego. Ustale ...

lista rezerwowa
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok.23
  08 gru 2018 13:00-18:00
  Zapisy na listę rezerwową

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

lista rezerwowa
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok.23
  09 gru 2018 10:00-15:00
  ZAPISY ZAKOŃCZONE

Plan szkolenia:

 

 1. Metoda Krakowska jako stymulacja rozwoju dzieci z zespołem Downa.

 2. Jak stymulować rozwój systemu językowego i innych funkcji poznawczych?

 3. Terapia Ali Metodą Krakowską.

 4. Jak ...

Zapisy zakończone
  Kraków, Rakowicka 65
  14 gru 2018 10:00-15:00
  Wolne miejsca: 16

W czasie spotkania omówione zostaną najważniejsze funkcje poznawcze i językowe lewej półkuli mózgu. Przede wszystkim jednak przedstawione zostaną sposoby stymulacji lewej półkuli oraz usprawniania mechanizmów lewopółkulowych, koni ...

zapisz się
  Kraków, Rakowicka 65
  15 gru 2018 10:00-15:00
  Wolne miejsca: 5

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

zapisz się
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok. 23
  15 gru 2018 11:00-16:00
  Zapisy na listę rezerwową

W czasie spotkania omówione zostaną najważniejsze funkcje poznawcze i językowe lewej półkuli mózgu. Przede wszystkim jednak przedstawione zostaną sposoby stymulacji lewej półkuli oraz usprawniania mechanizmów lewopółkulowych, koni ...

lista rezerwowa
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok. 23
  16 gru 2018 14:00-19:00
  ZAPISY ZAKOŃCZONE

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczesnej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

Zapisy zakończone
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok.23
  17 gru 2018 09:00-15:00
  ZAPISY ZAKOŃCZONE

Typologia zaburzeń mowy wg S. Grabiasa oraz procedura postępowania logopedycznego.

Model rozwoju mowy dzieci z głuchotą, niedosłuchem, afazją, autystycznych.

Zasady minimalizacji systemu językowego i komunikacyjnego. Ustale ...

Zapisy zakończone
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok. 23
  11 sty 2019 14:00-20:00
  Wolne miejsca: 9

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

zapisz się
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok. 23
  12 sty 2019 10:00-16:00
  Wolne miejsca: 18

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Na ...

zapisz się
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok. 23
  13 sty 2019 09:00-14:00
  Wolne miejsca: 15

Program:

A. Dwa aspekty pracy z dzieckiem zagrożonym autyzmem i autystycznym.

B. Cele terapeutyczno-wychowawcze

C. Dostosowanie wymagań„

D. Podstawowe zasady tworzenia programu

E. Obszary działalności edukacyjnej 

...
zapisz się
~ Brak wyników ~