Szkolenia

Szkolenia z "Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania®" oraz "Emisja głosu dla nauczycieli" możemy przeprowadzić także w Państwa placówce.
Szczegóły: magda@centrummetodykrakowskiej.pl lub 789-369-629. 

Szkolenia podstawowe w ramach Metody Krakowskiej
(zalecana kolejność kończenia szkoleń):

  1. Terapia Neurobiologiczna
  2. Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®
  3. Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
  4. Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych
  5. Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych (szkolenie odbywa się wyłącznie w Krakowie)

Pozostałe szkolenia są szkoleniami uzupełniającymi.

Informacja dla osób ubiegających się o certyfikaty; uznajemy tylko szkolenia organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej® lub przy naszym współudziale.


Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®
  Warszawa, Mokotowksa 46 A lok. 23
  23 sie 2019 14:00-19:00
  ZAPISY ZAKOŃCZONE

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczesnej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

Zapisy zakończone
Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok. 23
  24 sie 2019 09:00-15:00
  ZAPISY ZAKOŃCZONE

W czasie szkolenia scharakteryzowane zostaną trudności dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej w przyswajaniu języka oraz budowanie wzorców językowych według strategii powtórzenia rozwoju i programowania języka. Zaprop ...

Zapisy zakończone
Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok 23
  31 sie 2019 10:00-15:00
  ZAPISY ZAKOŃCZONE

W czasie spotkania omówione zostaną najważniejsze funkcje poznawcze i językowe lewej półkuli mózgu. Przede wszystkim jednak przedstawione zostaną sposoby stymulacji lewej półkuli oraz usprawniania mechanizmów lewopółkulowych, koni ...

Zapisy zakończone
Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok 23
  01 wrz 2019 10:00-15:00
  Wolne miejsca: 13

W trakcie szkolenia scharakteryzowane zostaną najważniejsze objawy diagnostyczne zespołu Aspergera, w tym również te dotyczące języka i sposobów komunikacji.

Zaproponowane będą sposoby stymulacji i terapii dzieci z ZA, z uwzględn ...

zapisz się
Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®
  Kraków, Rakowicka 65
  13 wrz 2019 10:00-15:00
  Wolne miejsca: 6

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczesnej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

zapisz się
Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
  Kraków, Rakowicka 65
  14 wrz 2019 09:00-15:00
  Wolne miejsca: 13

W czasie szkolenia scharakteryzowane zostaną trudności dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej w przyswajaniu języka oraz budowanie wzorców językowych według strategii powtórzenia rozwoju i programowania języka. Zaprop ...

zapisz się
Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®
  Warszawa, Mokotowksa 46 A lok. 23
  14 wrz 2019 11:00-16:00
  Zapisy na listę rezerwową

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczesnej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

lista rezerwowa
Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami - wspomaganie rozwoju
  Kraków, Rakowicka 65
  15 wrz 2019 10:00-15:00
  Wolne miejsca: 5

W ramach szkolenia prezentowane są ćwiczenia wspomagające naukę czytania. Przedstawiona jest terapia w ujęciu neurobiologicznym. Uczestnicy poznają pojawiające się błędy w czytaniu u dzieci i strategie postępowania wspomagają ...

zapisz się
Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok. 23
  15 wrz 2019 11:00-17:00
  Wolne miejsca: 10

W czasie szkolenia scharakteryzowane zostaną trudności dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej w przyswajaniu języka oraz budowanie wzorców językowych według strategii powtórzenia rozwoju i programowania języka. Zaprop ...

zapisz się
Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®
  Gdańsk, Hotel Ibis Gdańsk Stare Miasto, ul. J. Heweliusza 24
  20 wrz 2019 14:00-19:00
  Zapisy na listę rezerwową

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczesnej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

lista rezerwowa
Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
  Gdańsk, Hotel Ibis Gdańsk Stare Miasto, ul. J. Heweliusza 24
  21 wrz 2019 09:00-14:00
  Wolne miejsca: 1

W czasie szkolenia scharakteryzowane zostaną trudności dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej w przyswajaniu języka oraz budowanie wzorców językowych według strategii powtórzenia rozwoju i programowania języka. Zaprop ...

zapisz się
Terapia Neurobiologiczna - dla początkujących
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok.23
  21 wrz 2019 12:00-17:00
  Zapisy na listę rezerwową

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

lista rezerwowa
Terapia Neurobiologiczna - dla początkujących
  Kraków, Rakowicka 65
  28 wrz 2019 10:00-15:00
  Wolne miejsca: 15

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

zapisz się
Gesty artykulacyjne - metody wywoływania głosek (Poprzednia nazwa: "Metody wywoływania głosek")
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok. 23
  28 wrz 2019 11:00-16:00
  Wolne miejsca: 22

Poprzednia nazwa: "Metody wywoływania głosek"

zapisz się
Test SON-R 2,5-7 - badanie i interpretacja wyników
  Kraków, Rakowicka 65
  29 wrz 2019 10:00-15:00
  Wolne miejsca: 20

Snijders Oomen Nonverbal Test

Niewerbalny holenderski test do badania dzieci w wieku 2;6 – 7;6. Posiada normy dla grupy dzieci mówiących i niemówiących. Pozwala określić 5. funkcji psychicznych warunkujących uczenie się jęz ...

zapisz się
Diagnoza i terapia wad wymowy
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok. 23
  29 wrz 2019 10:00-15:00
  Wolne miejsca: 19
zapisz się
Stymulacja funkcji poznawczych - wzrokowych, słuchowych i motorycznych
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok.23
  03 paź 2019 14:00-20:00
  Wolne miejsca: 14

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

zapisz się
Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® w przedszkolu
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok. 23
  04 paź 2019 14:00-19:00
  Wolne miejsca: 11

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które ukończyły szkolenie Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®

zapisz się
Praca z dzieckiem autystycznym - początek drogi. Warsztat praktyczny.
  Warszawa, Mokotowksa 46 A lok. 23
  05 paź 2019 09:00-14:00
  Wolne miejsca: 12

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Na ...

zapisz się
Praca z dzieckiem autystycznym. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Warsztat praktyczny.
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok. 23
  06 paź 2019 09:00-14:00
  Wolne miejsca: 14

Program:

A. Dwa aspekty pracy z dzieckiem zagrożonym autyzmem i autystycznym.

B. Cele terapeutyczno-wychowawcze

C. Dostosowanie wymagań„

D. Podstawowe zasady tworzenia programu

E. Obszary działalności edukacyjnej 

...
zapisz się
~ Brak wyników ~