Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Szkolenia
Szkolenia

Szkolenia z "Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania®" oraz "Emisja głosu dla nauczycieli" możemy przeprowadzić także w Państwa placówce.
Szczegóły: magda@centrummetodykrakowskiej.pl lub 789-369-629. 

Szkolenia podstawowe w ramach Metody Krakowskiej
(zalecana kolejność kończenia szkoleń):

  1. Terapia Neurobiologiczna
  2. Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®
  3. Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
  4. Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych
  5. Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych (szkolenie odbywa się wyłącznie w Krakowie)

Pozostałe szkolenia są szkoleniami uzupełniającymi.

Informacja dla osób ubiegających się o certyfikaty; uznajemy tylko szkolenia organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej® lub przy naszym współudziale.


Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok. 23
  17 lis 2019 11:00-16:00
  ZAPISY ZAKOŃCZONE

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczesnej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

Zapisy zakończone
Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
  Wrocław, Hotel Ibis, ul. Plac Konstytucji 3 Maja 3
  18 lis 2019 11:00-16:00
  Zapisy na listę rezerwową

W czasie spotkania omówione zostaną najważniejsze funkcje poznawcze i językowe lewej półkuli mózgu. Przede wszystkim jednak przedstawione zostaną sposoby stymulacji lewej półkuli oraz usprawniania mechanizmów lewopółkulowych, koni ...

lista rezerwowa
Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®
  Kraków, Rakowicka 65
  23 lis 2019 10:00-15:00
  ZAPISY ZAKOŃCZONE

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczesnej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

Zapisy zakończone
Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
  Kraków, Rakowicka 65
  24 lis 2019 09:00-15:00
  Wolne miejsca: 16

W czasie szkolenia scharakteryzowane zostaną trudności dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej w przyswajaniu języka oraz budowanie wzorców językowych według strategii powtórzenia rozwoju i programowania języka. Zaprop ...

zapisz się
Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok 23
  25 lis 2019 11:00-16:00
  Zapisy na listę rezerwową

W czasie spotkania omówione zostaną najważniejsze funkcje poznawcze i językowe lewej półkuli mózgu. Przede wszystkim jednak przedstawione zostaną sposoby stymulacji lewej półkuli oraz usprawniania mechanizmów lewopółkulowych, koni ...

lista rezerwowa
Diagnoza i terapia dzieci z zespołem Aspergera
  Kraków, Rakowicka 65
  30 lis 2019 10:00-15:00
  Wolne miejsca: 12

W trakcie szkolenia scharakteryzowane zostaną najważniejsze objawy diagnostyczne zespołu Aspergera, w tym również te dotyczące języka i sposobów komunikacji.

Zaproponowane będą sposoby stymulacji i terapii dzieci z ZA, z uwzględn ...

zapisz się
Terapia Neurobiologiczna - dla początkujących
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok.23
  30 lis 2019 11:00-16:00
  Zapisy na listę rezerwową

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

lista rezerwowa
Rozwijanie indywidualnego potencjału dziecka autystycznego
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok 23
  01-02 gru 2019
  Zapisy na listę rezerwową

Niebieskie warsztaty z okazji Europejskiego Tygodnia Autyzmu

 

Dziecko autystyczne, które poddane jest odpowiedniej stymulacji rozwoju zyskuje szansę znacząco lepszego funkcjonowania poznawczego i językowego, niż rówieśnic ...

lista rezerwowa
Alalia (opóźniony rozwój mowy, SLI) - diagnoza i terapia
  Kraków, Rakowicka 65
  01 gru 2019 10:00-15:00
  Wolne miejsca: 6

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

zapisz się
Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok. 23
  06 gru 2019 14:00-19:00
  ZAPISY ZAKOŃCZONE

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczesnej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

Zapisy zakończone
Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok.23
  07 gru 2019 09:00-15:00
  Zapisy na listę rezerwową

W czasie szkolenia scharakteryzowane zostaną trudności dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej w przyswajaniu języka oraz budowanie wzorców językowych według strategii powtórzenia rozwoju i programowania języka. Zaprop ...

lista rezerwowa
Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®
  Gdańsk, Hotel Scandic, ul. Podwale Grodzkie 9
  08 gru 2019 10:00-15:00
  Zapisy na listę rezerwową

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczesnej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

lista rezerwowa
Dziecko zagrożone dysleksją, z dysleksją i innymi zaburzeniami - wspomaganie rozwoju
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok.23
  08 gru 2019 11:00-16:00
  Zapisy na listę rezerwową

W ramach szkolenia prezentowane są ćwiczenia wspomagające naukę czytania. Przedstawiona jest terapia w ujęciu neurobiologicznym. Uczestnicy poznają pojawiające się błędy w czytaniu u dzieci i strategie postępowania wspomagają ...

lista rezerwowa
Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
  Gdańsk, Hotel Scandic, ul. Podwale Grodzkie 9
  09 gru 2019 09:00-14:00
  Wolne miejsca: 12

W czasie szkolenia scharakteryzowane zostaną trudności dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej w przyswajaniu języka oraz budowanie wzorców językowych według strategii powtórzenia rozwoju i programowania języka. Zaprop ...

zapisz się
Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych
  Kraków, Rakowicka 65
  13 gru 2019 10:00-16:00
  Wolne miejsca: 10
zapisz się
Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych - usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
  Kraków, Rakowicka 65
  14 gru 2019 10:00-15:00
  Wolne miejsca: 17

W czasie spotkania omówione zostaną najważniejsze funkcje poznawcze i językowe lewej półkuli mózgu. Przede wszystkim jednak przedstawione zostaną sposoby stymulacji lewej półkuli oraz usprawniania mechanizmów lewopółkulowych, koni ...

zapisz się
Gesty artykulacyjne - metody wywoływania głosek (Poprzednia nazwa: "Metody wywoływania głosek")
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok.23
  14 gru 2019 11:00-15:00
  Zapisy na listę rezerwową

Poprzednia nazwa: "Metody wywoływania głosek"

lista rezerwowa
Terapia Neurobiologiczna - dla początkujących
  Kraków, Rakowicka 65
  15 gru 2019 10:00-15:00
  Wolne miejsca: 10

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczecznej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

zapisz się
Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®
  Warszawa, Mokotowska 46 lok.23
  15 gru 2019 11:00-16:00
  ZAPISY ZAKOŃCZONE

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczesnej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

Zapisy zakończone
Metody badania zagrożenia dysleksją
  Warszawa, Mokotowska 46 A lok. 23
  16 gru 2019 11:00-16:00
  Wolne miejsca: 17

PLAN SZKOLENIA:

 

  1. Kształtowanie się i badanie lateralizacji funkcji mózgowych

  2. Ogólny schemat badania przesiewowego funkcji wzrokowych, słuchowych i grafomotorycznych

       & ...

zapisz się
~ Brak wyników ~