Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Małgorzata Kuśnierz
Małgorzata Kuśnierz
Specjalizacja:
terap. wczesnej interw.

Funkcje: Diagnoza
Miasta: Kraków

dr n.hum. Małgorzata Kuśnierz –pedagog, logopeda, neurologopeda, certyfikowany terapeuta Manualnego Torowania Głosek®. Asystent w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Prowadzi własny gabinet neurologopedyczny „PLECIUGA”. Kilkanaście lat pracowała w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi jako nauczyciel wspomagający oraz logopeda. Zajmuje się terapią dzieci: z autyzmem, z zespołem Aspergera, z alalią, z afazją, z zespołem Downa, niepełnosprawnych intelektualnie oraz zagrożonych dysleksją.