Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Agata Dębicka-Cieszyńska
mgr Agata Dębicka-Cieszyńska
Funkcje: Diagnoza, Terapia
Miasta: Kraków, Warszawa
Telefon: 514-553-534 umawianie wizyt przez recepcję CMK

Mgr Agata Dębicka-Cieszyńska - ukończyła studia psychologiczne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest również absolwentką studiów podyplomowych: Wczesna interwencja terapeutyczna i logopedyczna - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. K.E.N. w Krakowie. Prowadzone przez nią podczas studiów badania naukowe dotyczyły kształtowania się lateralizacji funkcji i jej wpływu na występowanie dysleksji i zaburzeń mowy. Współpracowała z Katedrą Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej przygotowując wspólnie z prof. zw. dr hab. Jagodą Cieszyńską oraz dr hab. prof. UKEN Martą Korendo - Przesiewowy test do badania zagrożenia dysleksją (Test SWM). Jest współzałożycielem Centrum Metody Krakowskiej gdzie pracuje jako terapeuta. W obszarze jej zainteresowań znajdują się metody pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum Autyzmu, kształtowanie się dominacji stronnej u dzieci, wczesna nauka czytania, problemy zagrożenia dysleksją oraz trudności w czytaniu i pisaniu. W swej pracy stosuje elementy MTG – Manualnego Torowania Głosek. W Centrum Metody Krakowskiej® pełni również funkcję grafika – zajmuje się projektowaniem identyfikacji wizualnej firmy jak również tworzeniem wszelkiej grafiki użytkowej oraz przygotowywaniem materiałów do druku. Jest autorką lub współautorką wielu pomocy ułatwiających prowadzenie terapii neurobiologicznej i przeznaczonych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej i innymi zakłóceniami rozwoju jak również książeczek dla dzieci tworzonych w oparciu o Symultaniczno-Sekwencyjna Naukę Czytania®.

Ukończyła kurs Discover Numicon at Foundation Stage w Oxford University Press w Londynie.

W CMK stworzyła i opracowała program warsztatów łączących naukę czytania i wczesną naukę matematyki "Czytam i liczę SENSYLAB"

Hobbystycznie zajmuje się również projektowaniem i stylizacją wnętrz.

Publikacje

~ Brak wyników ~