Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Sylwia Mazur
Sylwia Mazur
Funkcje: Terapia
Miasta: Kraków

Mgr Sylwia Mazur - absolwentka logopedii w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Swoją pracę dyplomową dotyczącą funkcjonowania dziecka autystycznego w rodzinie napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Zdzisławy Orłowskiej-Popek. Doświadczenie zdobywała w trakcie studiów podczas licznych wolontariatów oraz praktyk zawodowych, odbywanych w Centrum Metody Krakowskiej. Prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej.