Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Anna Żurawska
Anna Żurawska
Specjalizacja:
terap. wczesnej interw.

Funkcje: Terapia
Miasta: Kraków

Anna Żurawska - absolwentka kierunku logopedia ze specjalnością nauczanie dzieci języka polskiego jako drugiego/obcego w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
Doświadczenie terapeutyczne zdobywała w trakcie studiów, odbywając praktyki psychologiczno-pedagogiczne oraz logopedyczne, a także podczas wolontariatu w Centrum Metody Krakowskiej. Prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej oraz warsztaty „Czytam i liczę”.