Centrum Metody Krakowskiej - Serwis Logopedyczny - Szkolenia
Szkolenia

 Szkolenia z "Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania®" oraz "Emisja głosu dla nauczycieli" możemy przeprowadzić także w Państwa placówce.
Szczegóły: magda@centrummetodykrakowskiej.pl lub 789-369-629. 

Szkolenia podstawowe w ramach Metody Krakowskiej 
(zalecana kolejność kończenia szkoleń):

  1. Terapia Neurobiologiczna
  2. Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®
  3. Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji
  4. Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych
  5. Wczesna diagnoza i terapia zaburzeń autystycznych (szkolenie odbywa się wyłącznie w Krakowie)

Szkolenia podstawowe (oprócz nr 5) organizujemy w Krakowie i w Warszawie kilka razy w roku.

Pozostałe szkolenia są szkoleniami uzupełniającymi.

Informacja dla osób ubiegających się o certyfikaty: uznajemy tylko szkolenia organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej® lub przy naszym współudziale.

 

UWAGA!! ZMIANY FISKALNE OD 01.01.2020

- w momencie zakupu należy określić czy chcesz fakturę czy paragon.
- jeżeli dokonasz zakupu zaznaczając paragon, to nie ma możliwości wystawienia faktury na placówkę - jedynie na osobę fizyczną bez NIP-u
- JEŻELI CHCESZ OTRZYMAĆ FAKTURĘ WYSTAWIONĄ NA PLACÓWKĘ MUSISZ NAPISAĆ O TYM W MOMENCIE - ZGŁOSZENIA/ZAKUPU
- PO ROZLICZENIU TRANSAKCJI NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI WPROWADZENIA ZMIAN
 
 
POWTÓRKI WSZYSTKICH WEBINARÓW DOSTĘPNE SĄ W NASZYM SKLEPIE
 
 
lub bezpośrednio
 
 

Zróżnicowanie anatomiczne i funkcjonalne półkul mózgowych. Przetwarzanie informacji linearnych i symultanicznych
WEBINAR
  ONLINE,
  25 lis 2020 18:00-20:00
  Wolne miejsca: bez limitu

Podczas spotkania dowiesz się:

- jakie są odmienności w budowie struktur lewej i prawej kory mózgu,

- jakie jest zróżnicowanie funkcji półkul mózgowych,

- jak wspierać przetwarzanie lewo i prawopółkulowe,

- na czym polega rola ...

zapisz się i opłać
Zaburzenia poznawcze u osób dorosłych z afazją
WEBINAR
  ONLINE,
  30 lis 2020 18:00-20:00
  Wolne miejsca: bez limitu

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę dotyczącą zaburzeń poznawczych u osób dorosłych z afazją oraz techniki ich terapii. Omówione zostaną podstawowe korelacje między językiem a uszkodzeniami neurologicznymi u pacj ...

zapisz się i opłać
Zaburzenia zmysłów u osób po incydencie neurologicznym
WEBINAR
  ONLINE,
  10 gru 2020 18:00-18:00
  Wolne miejsca: bez limitu

Szkolenie ma na celu wyposażyć słuchaczy w wiedzę na temat fizjologicznych oraz patologicznych zmian w zakresie funkcjonowania zmysłów, które pojawiają się w przebiegu chorób neurologicznych u osób dorosłych i starszych. Podczas s ...

zapisz się i opłać
  ON-LINE,
  05 gru 2020 09:00-14:00
  Wolne miejsca: bez limitu

Zespół Aspergera to jednostka kliniczna posiadająca pewną wspólną pulę objawów z autyzmem, ale często błędnie rozumiana jako kontinuum z tym zaburzeniem. Jest osobną jednostką nozologiczną, dzieci z ZA wymagają innych odziaływań t ...

zapisz się
  Kraków, Rakowicka 65
  05 gru 2020 12:00-17:00
  Zapisy na listę rezerwową

Szkolenie przeznaczone jest dla terapeutów wczesnej interwencji, pedagogów, logopedów, psychologów, nauczycieli przedszkolnych, studentów i rodziców.

lista rezerwowa
Dziennik wydarzeń w stymulacji i terapii
WEBINAR
  ONLINE,
  05 gru 2020 18:00-20:00
  Wolne miejsca: bez limitu
zapisz się i opłać
  Kraków, Rakowicka 65
  06-12 gru 2020
  Wolne miejsca: 3

Zimowy Cykl Szkoleń- Metoda Krakowska®

1.  06.12.2020 r. - " Terapia Neurobiologiczna dla początkujących" - prof. Jagoda Cieszyńska - godz. 10.00-15.00

2.  07.12.2020 r. - "Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania ...

zapisz się
  Kraków, Rakowicka 65
  13 gru 2020 10:00-15:00
  Zapisy na listę rezerwową

Poprzednia nazwa: Gesty wizualizacyjne i MTG w procesie budowania systemu językowego dzieci z zespołem Downa

PLAN

1. Najważniejsze zagadnienia dotyczące rozwoju dzieci z zespołem Downa – mocne i słabe strony, doniesienia z ...

lista rezerwowa
Jak rozwija się język w umyśle dziecka - ujęcie neurobiologiczne
WEBINAR
  ONLINE,
  14 gru 2020 18:00-20:00
  Wolne miejsca: bez limitu
zapisz się i opłać
Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® - autorka przedstawia założenia teoretyczne metody.
WEBINAR
  ONLINE,
  27-28 sty 2021
  Wolne miejsca: bez limitu

27 i 28 stycznia 2021 - 18:00 - 20:30 - szkolenie dwudniowe - łącznie 5h

Prof. Cieszyńska opowie o genezie, o badaniach i przykładach z wieloletniej praktyki.

UWAGA! Ten webinar, to nie jest szkolenie "Symultaniczno-Sekwenc ...

zapisz się i opłać
~ Brak wyników ~